Izmjene poreznih zakona od 1.1.2021.

U Nar. nov., br. 138/20 od 11.12.2020. objavljene su izmjene i dopune određenih zakona iz područja poreza koje, u pravilu, stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. Radi se o sljedećim zakonima:

Detaljno o svim izmjenama i dopunama navedenih poreznih zakona govoriti ćemo na našem webinaru „Plaće i druge porezne novosti od 1.1.2021.“ koji se održava 22.12.2020. (utorak), a na koji se možete prijaviti na slijedećoj poveznici: Prijava na webinar.

Također, detaljno o novostima koje donose izmjene i dopune navedenih poreznih zakona pisati ćemo u našem časopisu Financije, pravo i porezi (FIP) br. 1/21. na koji se možete pretplatiti na slijedećoj poveznici: Pretplata na FIP 2021.

U nastavku donosimo pregled važnijih izmjena i dopuna predmetnih poreznih zakona.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 138/20) stupaju na snagu 1.1.2021., a suština izmjena navedenog propisa svodi se na:

 • manje porezno opterećenje rada, kapitala i imovine (snižene stope poreza na dohodak za sve vrste dohodaka),
 • jednostavnije oporezivanje godišnjeg dohotka (ukinuto oporezivanje drugog dohotka od 12.500,00 kn koji se dodavao godišnjoj osnovici do 360.000,00 kn),
 • propisivanje dva nova neoporeziva primitka (nacionalne naknade za starije osobe te primitaka od rada ili djelatnosti ''digitalnog nomada''),
 • propisivanje novog ''trajnog'' porezno priznatog troška za poslodavca koji se ne smatra plaćom radnika,
 • podnošenje Poreznoj upravi isprave o ostvarivanju najamnine/zakupnine od strane javnog bilježnika,
 • povećanje ''kaznenog'' poreza za 100% kada Porezna uprava utvrdi da izvori za imovinu fizičke osobe nisu dokazani,
 • jednostavnije ostvarivanje dohotka od kapitala u naravi od strane članova uprave, radnika i drugih osoba putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, neovisno jesu li ostvareni po osnovi udjela u dobiti ili ne.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20) stupaju na snagu 1.1.2021. i primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2021. Suština izmjena navedenog propisa svodi se na:

 • smanjenje stope poreza na dobit s 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvare prihode do 7.500.000,00 kn,
 • smanjenje stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10%,
 • smanjenje stope poreza po odbitku s 15% na 10% na nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača, sportaša) kada se naknada isplaćuje prema ugovoru s inozemnom pravnom osobom,
 • omogućavanje kreditnim institucijama porezno priznavanje otpisa potraživanja (glavnice i kamate) od nepovezanih fizičkih ili pravnih osoba, neovisno o vrsti kredita, a koja su prethodno bila vrijednosno umanjena i rezervirana u skladu s propisima HNB-a,
 • propisivanje obveze poreznom obvezniku da provodi potrebna usklađenja porezne osnovice u svezi s transfernim cijenama.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 138/20) stupaju na sljedećom dinamikom: 1.1.2021., 1.7.2021. i 1.7.2022. Suština izmjena navedenog propisa svodi se na:

 • primjena od 1.1.2021.: povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7.500.000,00 kn na 15.000.000,00 kn,
 • primjena od 1.1.2021.: proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu na sve porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a koji ostvaruju pravo na odbitak pretporeza u cijelosti,
 • primjena od 1.7.2021.: definiranje isporuka koje se smatraju prodajom dobara na daljinu i utvrđivanje mjesta isporuke kod prodaje dobara na daljinu,
 • primjena od 1.7.2021.: ukidanje postojećeg i uvođenje novog praga isporuke u RH kod prodaje dobara na daljinu i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici iz drugih država članica EU,
 • primjena od 1.7.2021.: proširenje postojećeg posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge te primjena novih posebnih postupaka oporezivanja za porezne obveznike koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju dobra na daljinu ili obavljaju određene isporuke na domaćem tržištu,
 • primjena od 1.7.2022.: primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a kod isporuka za potrebe oružanih snaga u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU.

 Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 138/20) stupaju na snagu 1.1.2021., a suština izmjena navedenog propisa svodi se na promjenu načina utvrđivanja blagajničkog maksimuma.

Osim navedenog, u 2021. stupaju na snagu i sljedeće promjene:

 • provođenje postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja (propisano izmjenama navedenog Zakona u 2018. godini),
 • iskazivanje QR koda na računu naplaćenom gotovinom (propisano izmjenama Zakona u 2019. godini).
Natrag