Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2020.

Fond sati po mjesecima za 2020. (2096 sati)

Blagdani i neradni dani u 2020.

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 110/19)

***

U dane vjerskih blagdana pripadnici pojedinih vjeroispovijesti u Republici Hrvatskoj imaju pravo na neradni dan, i to:

 • kršćani koji slave blagdan Božića na dan 7. siječnja toga dana
 • kršćani koji slave blagdan Uskrsa prema julijanskom kalendaru na dan Uskrsnog ponedjeljka
 • pripadnici islamske vjeroispovijesti koji slave blagdane Ramazanski bajram i Kurban-bajram jedan dan prema svom izboru za svaki od tih blagdana
 • pripadnici židovske vjeroispovijesti koji slave blagdane Jom kipur i Roš hašanu jedan dan prema svom izboru za svaki od tih blagdana.

***

Ako blagdan ili neradni dan pada u nedjelju, na blagdan, odnosno na neradni dan, ne prenosi se u idući dan.

***

Zaposleni u Republici Hrvatskoj u dane blagdana i neradnih dana imaju pravo na naknadu plaće.

 

Kalendar za 2020.

SIJEČANJ:

 • radni dani: 21 dan (168 sati)
 • blagdani: 2 dan (16 sati)

VELJAČA:

 • radni dani: 20 dana (160 sati)

OŽUJAK:

 • radni dani: 22 dana (176 sati)

TRAVANJ:

 • radni dani: 21 dan (168 sati)
 • blagdani: 1 dan (8 sati)

SVIBANJ:

 • radni dani: 20 dana (160 sati)
 • blagdani: 1 dan (8 sati)

LIPANJ:

 • radni dani: 20 dana (160 sati)
 • blagdani: 2 dana (16 sati)

SRPANJ:

 • radni dani: 23 dana (184 sati)

KOLOVOZ:

 • radni dani: 20 dana (160 sati)
 • blagdani: 1 dan (8 sati)

RUJAN:

 • radni dani: 22 dana (176 sati)

LISTOPAD:

 • radni dani: 22 dana (176 sati)

STUDENI:

 • radni dani: 20 dana (160 sati)
 • blagdani: 1 dan (8 sati)

PROSINAC:

 • radni dani: 22 dana (176 sati)
 • blagdani: 1 dan (8 sati)
Natrag