Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Drugi dohodak – autorska djela

  • primjenjuje se za naknade za djela koja se smatraju autorskim djelom sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11 - Kazneni zakon, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

Napomena: Ako je dogovoren neto iznos potrebno je isti preračunati na bruto primjenom koeficijenata (tablica s koeficijentima za preračunavanje dana je u nastavku).

Primjer izračuna:

 

Drugi dohodak – umjetnička djela

  • priznaje se dodatni izdatak od 25%, temeljem potvrde nadležne udruge ili agencije iz koje je vidljivo da se radi o umjetničkom djelu, te izdatak od 30%

 

Napomena: Ako je dogovoren neto iznos potrebno je isti preračunati na bruto primjenom koeficijenata.

Koeficijenti za preračun neto iznosa drugog dohotka po osnovi autorskog/umjetničkog djela u bruto iznos:

 

U nastavku se daju primjeri obračuna propisanih obveza za autorske i umjetničke naknade ugovorene u neto iznosu.

Primjer: Autorska naknada - preračun neto iznosa u bruto

Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s osobom koja ima prebivalište u Zagrebu, s tim da je ugovoren neto iznos od 2.000,00 kn.

Primjer: Naknada umjetnika - preračun neto iznosa u bruto

S umjetnikom, koji živi u gradu s propisanom stopom prireza 10%, ugovoren je iznos neto naknade od 3.800,00 kn.

Natrag