Predložene izmjene u oporezivanju dobiti od 1.1.2020.

Dio paketa IV. kruga porezne reforme je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, a čije odredbe će se primjenjivati u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. g. odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2020. i nadalje.

U nastavku dajemo pregled promjena prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit objavljenom na e savjetovanja.

Novine kod poreznog obveznika i porezne osnovice:

  • podiže se prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po nižoj stopi od 12% s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn. Time će porez na dobit po višoj stopi od 18% plaćati porezni obveznici čiji su ukupni prihodi veći od 7.500.000,00 kn. Poduzetnici koji u Obrascu PD za 2019. iskažu obvezu poreza na dobit, a u 2019. ostvarili su ukupni prihod do 500.000,00 kn, predujam poreza na dobit za 2020. utvrditi će primjenom stope od 12%;
  • podiže se prag za mogućnost plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn;
  • neprofitnim organizacijama koje ostvaruju oporezive prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti podiže se prag (iznos prihoda) za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu na 7.500.000,00 kn;
  • podiže se prag od kojeg fizičke osobe koje obavljaju neku samostalnu djelatnost/obrtnici obveznici plaćanja poreza na dohodak postaju obveznici poreza na dobit s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn primitka. Iznos ostvarenih primitaka biti će jedini kriterij za obveznu promjenu načina oporezivanja, dok se drugi uvjeti (ostvareni dohodak, vrijednost dugotrajne imovine i prosječan broj radnika) više ne propisuju;
  • stečajne i likvidacijske mase, kao pravni slijednici društva nad kojima je proveden postupak stečaja/likvidacije smatraju se obveznicima poreza na dobit;
  • porezno priznatim rashodom smatrat će se i otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn od nepovezanih osoba obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (obrtnika);
  • porezno priznatim darovanjima za zdravstvene potrebe mogu smatrati i darovanja za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.

Novine u podnošenju obrasca PD:

  • skraćuje se rok za podnošenje porezne prijave u slučaju otvaranja stečaja ili likvidacije na 30 dana, a po okončanju postupka stečaja, likvidacije ili drugog načina prestanka poslovanja na 8 dana od isteka poreznog razdoblja;
  • propisuje se obveza podnošenja obrasca PD u slučaju prestanka društva po skraćenom postupku. Odredba će se primjenjivati i na društva koja su sukladno ZTD-u prestala poslovati po skraćenom postupku tijekom 2019.;
  • pojašnjava se način procjene porezne osnovice u slučaju nepodnošenja porezne prijave.

Novine kod pravila protiv premještanja dobiti

U Zakon o porezu na dobit implementiraju se odredbe Direktive Vijeća (EU) 2016/1164 koje propisuju izlazno oporezivanje kod prijenosa imovine iz sjedišta u stalnu poslovnu jedinicu i obrnuto, hibridne neusklađenosti i neusklađenost rezidentnosti. Odredbe kojima se uređuje obrnuta hibridna neusklađenost primjenjivat će se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2022. g. i nadalje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag