Novosti od 1.1.2020. u trošarinskom propisu i propisima o posebnim porezima

U četvrtom krugu porezne reforme između ostalog planira se smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, postizanje jednostavnijeg i socijalno pravednijeg poreznog sustava te poticanje zdravijih navika kod konzumenata kako bi se smanjili njihovi zdravstveni problemi (npr. pretilost, bolesti povezane s prekomjernim unosom šećera, itd.). Koje novosti se planiraju od 1.1.2020. u trošarinskom propisu te propisima o posebnim porezima navodi se u nastavku teksta.

Zakon o trošarinama 

Izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje bi stupile na snagu 1.1.2020. predlaže se:

  • uključivanje talijanske općine Campione d'Italia i talijanskih voda Luganskog jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene općeg trošarinskog propisa Europske unije (Direktive Vijeća 2008/118/EU),
  • izjednačavanje uvjeta poslovanja u cestovnom i željezničkom prometu robe i putnika, a zbog prava na povrat trošarine na dizelsko gorivo kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom,
  • uvođenje oslobođenja od plaćanja trošarine na električnu energiju koja se koristi za pogon željeznice i tramvaja u komercijalnom prijevozu robe i putnika,
  • detaljnije uređivanje pojedinih odredbi o posebnim mjerama nadzora nad energentima zbog preveniranja nezakonitosti u tom području.

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 

Izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koje bi stupile na snagu 1.1.2020. predlaže se:

  • oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji (npr. potomak, predak, posvojenik) koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju uz uvjet da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja. Naime, prema važećem zakonskom rješenju stjecatelj rabljenog motornog vozila koji to vozilo dalje otuđi prije nego ga registrira na svoje ime nije obveznik plaćanja upravne pristojbe na stjecanje rabljenog motornog vozila. Oslobođenje od plaćanja navedene upravne pristojbe ostvarivalo se sklapanjem dva ugovora: jednog o kupoprodaji rabljenog vozila, a drugog o darovanju tog istog vozila između srodnika u uspravnoj liniji te između bračnih drugova,  
  • jasno propisivanje načina na koji pristojbeni obveznik može ostvariti povrat plaćene ili više plaćene upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila. Pravo na povrat plaćene ili više plaćene upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila ima osoba koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je platila pristojbu u većem iznosu od propisanog ili je platila pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo. Na zahtjev stranke pokreće se postupak za povrat pristojbe u roku od 90 dana od dana kada je pristojba više ili pogrešno uplaćena, odnosno od dana saznanja da radnja nije obavljena. Zahtjev se predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno sjedištu pristojbenog obveznika, a o opravdanosti zahtjeva odlučuje tijelo nadležno za registraciju motornog vozila.

Bitno je znati da se predloženim izmjenama propisuje primjena postojećeg zakona na sva stjecanja rabljenih motornih vozila koja su nastala od 1.1.2018. do 1.1.2020. i koja su registrirana do 31.1.2020.

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 

Izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koje bi stupile na snagu 1.1.2020. predlaže se:

  • uvođenje oporezivanja bezalkoholnih pića prema udjelu šećera. Po odredbama važeg propisa posebni porez na bezalkoholna pića se utvrđuje linearno prema količini, ne uzimajući u obzir udjel šećera u proizvodu koji je predmet oporezivanja. Bit promjene je da se postojeći linearni sustav utemeljen isključivo na količini zamijeni sustavom utemeljenim prema udjelu šećera. To dalje znači da bi se na bezalkoholna pića s manjim udjelom šećera plaćao manji posebni porez,
  • dodatno oporezivanje energentskih napitaka, a zbog činjenice da isti sadrže visoki udjel šećera, kofeina te sastojke poput metil-ksantina i taurina koji nisu pogodni za mlade i djecu,
  • definiranje bezalkoholnih pića koja sadrže dodani šećer sukladno tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature (KN) uz propisivanje iznimke od oporezivanja (- za proizvode koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za specifične skupine i dodacima prehrani; - pića iz tarifnih oznaka KN 2202, 2009, te sirupi, koncentrati i prašci namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, koji ne sadrže dodani šećer; - bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404, a to su pića na osnovi mlijeka, fermentiranog mlijeka ili sirutke kao i pića dobivena od mlijeka. Izuzetak od oporezivanja na bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 se ne odnosi na proizvode koji sadrže kofein ili metil-ksantin ili taurin).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag