Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike?

Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje Vam najviše odgovara, uz mogućnost postavljanja pitanja! Ili naručite samo pisane materijale s održanog webinara.

Kako izgleda TEB-ov webinar odnosno snimka webinara besplatno možete pogledati ovdje.

U nastavku izdavajamo samo neke snimke webinara za proračune i proračunske korisnike, a cjelokupnu ponudu održanih webinara uključujući programe iz područja, plaća i doprinosa, drugih poreza, javne nabave, radnih odnosa i ostaloga, pogledajte ovdje.

Proračunsko planiranje, novi kolektivni ugovori i druge aktualnosti za proračune i proračunske korisnike, predavačice: Danijela Stepić, univ. spec. oec., glavna državna rizničarka (Ministarstvo financija), Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur. (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 19.9.2022., više ovdje

Pripreme za uvođenje eura, novi kolektivni ugovori i druge aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur. (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 6.7.2022., više ovdje

Za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Blagajničko poslovanje, računovodstvena dokumentacija i evidencije, predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec. (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 1.6.2022., više ovdje

Za proračune i proračunske korisnike - Plaće, materijalna prava i druge isplate zaposlenicima s knjiženjima, predavačice: Ljubica Đukanović, mag. iur. i Nikolina Bičanić, mag. oec. (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 24.5.2022., više ovdje

Za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Dugotrajna nefinancijska imovina, predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec. (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 26.4.2022., više ovdje

Tromjesečni financijski izvještaji i druge aktualnosti za proračunske korisnike, predavači: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec. (TEB-ovi savjetnici), snimljeno: 31.3.2022., više ovdje.

Praktikum za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Evidentiranje raspodjele rezultata u 2022. godini, predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 22.3.2022., više ovdje.

Za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike Evidentiranje ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja za 2021., predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 12.1.2022., više ovdje.

Primjena izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021., predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 8.3.2021., više ovdje.

PDV kod proračuna i proračunskih korisnika, predavačice: Nikolina Bičanić i mr. sc. Ida Dojčić (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 3.12.2021., više  ovdje

Besplatno: Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike: tromjesečno izvještavanje, dugotrajna proizvedena nefinancijska imovina male vrijednosti i sitnog inventara od 1. siječnja 2020. godine, predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), više ovdje

Natrag