Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike? Pogledajte snimku!

Propustili ste neki webinar za proračune i proračunske korisnike?

Pogledajte snimku!

Ukoliko ste propustili neki od TEB-ovih webinara koje smo pripremili za proračune i proračunske korisnike, pogledajte snimku webinara u vrijeme koje Vam najviše odgovara, uz mogućnost postavljanja pitanja! Ili naručite samo pisane materijale s održanog webinara.

Kako izgleda TEB-ov webinar odnosno snimka webinara besplatno možete pogledati ovdje.

U nastavku izdavajamo samo neke snimke webinara za proračune i proračunske korisnike, a cjelokupnu ponudu održanih webinara uključujući programe iz područja, plaća i doprinosa, drugih poreza, javne nabave, radnih odnosa i ostaloga, pogledajte ovdje.

Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 7.1.2021., više ovdje.

Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 25.11.2020., više ovdje.

Godišnji popis imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika na primjerima iz prakse, predavačice: Nikolina Bičanić, Irena Slovinac (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 23.10.2020., više ovdje

Dugotrajna nefinancijska imovina za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, predavačice: Nikolina Bičanić, Irena Slovinac (TEB-ove savjetnice), više ovdje

Blagajničko poslovanje, računovodstvena dokumentacija i evidencije za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, predavačice: Nikolina Bičanić, Irena Slovinac (TEB-ove savjetnice), više ovdje

PDV kod proračuna i proračunskih korisnika, predavačice: Nikolina Bičanić, mr. sc. Ida Dojčić (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 15.12.2020., više ovdje

Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike - Najava izmjena Pravilnika o proračunskom računovodstvu; Proračunsko planiranje za 2021. – 2023.; Informacija o novom Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima; Prestanak zastoja ovrhe; Pravna zaštita u postupku zapošljavanja u javnim službama i dr., predavačice: Ljubica Đukanović i Nikolina Bičanić (TEB-ove savjetnice), snimljeno: 10.9.2020., više ovdje

Isplata plaće i neoporezivih naknada i nagrada radnicima, predavačica: mr. sc. Mirjana Paić Ćirić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 2.10.2020., više ovdje

Isplata plaća po sudskim presudama, predavač: Dinko Lukač (TEB-ov savjetnik), snimljeno: 11.9.2020., više ovdje

Ugovori o djelu, autorske naknade i ostali drugi dohodak – obračunavanje i izvješćivanje, predavačica: Jasminka Rakijašić, (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 7.10.2020., više ovdje

PDV kod isporuka bez naknade kod poduzetnika i proračunskih korisnika, predavačica: mr. sc. Ida Dojčić (TEB-ova savjetnica), snimljeno: 13.10.2020., više ovdje

Besplatno: Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike: tromjesečno izvještavanje, dugotrajna proizvedena nefinancijska imovina male vrijednosti i sitnog inventara od 1. siječnja 2020. godine, predavačica: Nikolina Bičanić (TEB-ova savjetnica), više ovdje

Natrag