Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-VI 2019.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019., koju možete preuzeti na ovoj poveznici.

Natrag