Okružnica – devetomjesečni financijski izvještaji

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2018., koju možete preuzeti na ovoj poveznici.

Natrag