Obavijest pretplatnicima TEB-ovog priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR)

Obavještavamo pretplatnike TEB-ovog priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) da je od ove godine omogućen on-line pristup cijelom sadržaju toga priručnika, uz PIN. Ukoliko, kao pretplanik, još uvijek nemate PIN koji je potreban za on-line pristup, molimo zatražite ga pisanim putem (teb@teb.hr).

Tiskano izdanje ovoga priručnika i nadalje će se dostavljati tijekom godine, a sa svakom izmjenom i dopunom propisa i objavom stručnih članaka koji će biti postavljeni na on-line izdanje ovoga priručnika, pretplatnici toga izdanja bit će obaviješteni putem newslettera.

Ukoliko još uvijek ne primate TEB-ov newsletter, molimo prijavite se ovdje.

Urednički pročišćeni tekstovi izmjena i dopuna te novih propisa s kraja 2019. i početka 2020. godine koji se mogu preuzeti na on-line izdanju TEB-ovog priručnika SDR:

  • 7.1.2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 117/19)
  • 7.3.2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 1/20)
  • 7.3.5. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 24/13, 102/17 i 2/20)
  • 7.4.6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08, 61/11, 4/18 - Uredba i 112/19)
  • 7.4.2.b. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br.  119/19)
  • 7.4.5.b. Dodatak TKU-u za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 123/19)

Pretplatu na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) možete naručiti ovdje.

Pretplatu na TEB-ov časopis Financije, pravo i porezi možete naručiti ovdje.

Ne propustite TEB-ov seminar za proračune i proračunske korisnike u siječnju: Godišnji financijski i porezni izvještaji za 2019. godinu i druge aktualnosti. Više o programu, prijavi i ostalome možete vidjeti ovdje.

Natrag