Zakon o proračunu uređuje planiranje, izradu, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i obvezama, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i jamstva Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana za upravljanje javnim financijama.

U priručniku je uz tekst Zakona dan komentar autorica koji može poslužiti kao smjernica za njegovu primjenu.

Sadržaj priručnika pogledajte ovdje.