Pregled izmjena i dopuna u Računskom planu - primjena od 2017. možete preuzeti OVDJE.