• ugovaranje i podmirenje financijskih obveza
  • financijske potpore - sponzorstva, donacije, stipendije
  • računovodstveni poslovi i odnosi knjigovodstvenih servisa
  • menadžerski ugovor
  • ugovori o djelu i autorskom djelu
  • poslovno i porezno savjetništvo
  • prijenos i korigtenje know - how
  • zakup poslovnog prostora

Sadržaj knjige