1. Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12 - 73/17)

2. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12)

3. Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za neosporne tražbine

4. Uredba (EU) br. 655/2014 EU parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata u građanskim i trgovačkim stvarima

Sadržaj priručnika pogledajte ovdje.