Zahtjev za izdavanjem duplikata potvrde

Naknada TEB-u za pregled evidencije i izdavanje jednog primjerka duplikata s uključenim PDV-om i troškovima dostave u Republici Hrvatskoj iznosi:

a) ako su poznati točni podaci po svim točkama (1-7):        25,00 kuna

b) ako nisu poznati točni podaci po svim točkama (1-7):     50,00 kuna.

Svaki daljnji primjerak duplikata koji se traži (istovremeno) naplaćuje se po 5,00 kuna kom.

Naknada se uplaćuje na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

U pozivu na broj primatelja obavezno upisati OIB pravne ili fizičke osobe na koju će glasiti račun.

TEB će izdati i poslati duplikat najkasnije u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i uplate.