Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje.

Trenutno niste ulogirani

Financije, pravo i porezi 1/2018

Sadržaj

Uvodnik
Zvonko Koprivčić: Demografska obnova i gospodarski rast
Aktualno
Gordana Lončar, Dražen Opalić: Uz izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Renata Kalčić, Lidija Cvitić: Novosti u vezi izmjena Pravilnika o PDV-u
Dražen Opalić: Obračun doprinosa prema minimalnoj plaći
Nenad Šimunec: Novi Zakon o reviziji
Ljubica Đukanović: Prava zaposlenih u državnim i javnim službama po novim kolektivnim ugovorima
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić: Osvrt na Zakon o izvršavanju Zagreb Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018.
mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ida Hohnjec: Prikaz novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
mr. sc. Marcela Kir: Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Anto Rajkovača: Reforma zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka
Financije i računovodstvo
Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2017. godinu
mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2017.
mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2017.
mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2017.
mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2017.:
Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017.
Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Konačni obračun članarina, renti i doprinosa za 2017.
Porezi i doprinosi
Andreja Sertić Tomiček: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1.1.2018.
mr. sc. Ida Dojčić: Promjena načina oporezivanja u sustavu poreza na dobit
Željka Marinović: Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2017. godinu
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Oporezivanje kapitalnih dobitaka
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nove osnovice za obračun doprinosa za 2018.
Proračunsko računovodstvo
Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2017. i druga knjiženja na kraju proračunske godine
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Nikolina Bičanić: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu
Neprofitne organizacije
Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit kod neprofitnih organizacija za 2017.
Poslovanje obrtnika
Krešimir Vranar: Oporezivanje sporednih zanimanja i domaćih radinosti
Plaće i naknade plaća
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Porezna kartica - Obrazac PK
Željko Martinović, Dalibor Legac: Obrazac INO-DOH i „INO IZJAVA“
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun poreza i doprinosa iz plaća u 2018. godini
Dinko Lukač: Naknada plaće mobiliziranim osobama
Poslovanje s inozemstvom
mr. sc. Gordana Miškić: Obračunska plaćanja s inozemstvom i obveze prijave HNB-u
Radno pravo
Vedran Jelinović: Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima i prenošenje u sljedeću godinu
Javna nabava
Ivica Pranjić: Plan nabave za 2018. - pitanja i odgovori
Ovršno pravo
Vedran Jelinović: Primanja izuzeta od ovrhe u 2018.
Gospodarstvo
Lidija Tošić: Nove izmjene i dopune Pravilnika ambalaži i otpadnoj ambalaži
Žana Žarkov Trtanj: Izvješća uvoznika/unosnika/ proizvođača ambalaže te električne i elektroničke opreme
Trgovina
Darko Marečić: Zabrana nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Pitajte TEB
Domagoj Zaloker: Putni nalozi elektronskom obliku i vjerodostojne isprave
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Neisplata plaće članu uprave
Vedran Jelinović: Izbor postupka javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude iznad osiguranih sredstava
Irena Slovinac: Izdavanje računa stambenoj zgradi
TEB-ov podsjetnik
Pravilnik o porezu na dohodak
Dnevnice u inozemstvu
Plaće
Stope prireza porezu na dohodak
Obrtnici i slobodna zanimanja - osnovice za 2017. i 2018.
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Drugi dohodak, dohodak od kapitala i imovine
Naknade i članarine za 2018.
Razvrstavanje gradova, općina i naselja u turističke razrede
Da se ne zaboravi!
Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
Stope zakonskih zateznih kamata
Pregled oporezivosti kamata
Novi ekonomsko-financijski propisi
Pregled uplatnih računa
Iznosi novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti - čl. 43. Zakona
TEB-ova biblioteka
TEB-ova stalna izdanja za 2018.