Datum održavanja: 1.9.2021. (srijeda)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. Službeno putovanje
  • službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
  • nadoknada troškova nastalih na službenom putovanju
  • obračun naloga za službeno putovanje
  • o pravilima za obračun dnevnica na primjerima
  • isplata pune i umanjene dnevnice i iskazivanje u obrascu JOPPD
  • obračun ostalih troškova nastalih na službenom putovanju
  • doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu i iskazivanje u obrascu JOPPD
  • izuzeće od ovrhe za troškove službenog putovanja
 1. Terenski rad
  • rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu
  • isplata dnevnice za rad na terenu i iskazivanje u obrascu JOPPD na primjerima
 1. Naknada za odvojeni život
  • kada se isplaćuje naknada za odvojeni život?
  • utvrđivanje naknade za odvojeni život
  • primjeri isplata naknade za odvojeni život i izvješćivanje na obrascu JOPPD
 1. Odgovori na pitanja polaznika

PREDAVAČ: TEB-ov viši savjetnik: Dinko Lukač, dipl. oec.

MATERIJAL: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

KOTIZACIJA: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

POGODNOSTI ZA TEB-ove PRETPLATNIKE:

 • Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

 • Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

UPLATA: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

PRIJAVA: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molimo nazovite našu službu na tel.:  01/ 45 71 640, ili nam se javite na e-mail: teb@teb.hr.

Polaznici će na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u, u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.