Datum održavanja: 25.8.2021. (srijeda)

Početak: 10,00 h

Trajanje izlaganja: 90 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. PDV pri uvozu u 2021.
  • Nove odredbe kod PDV-a pri uvozu u 2021.
  • Kada se primjenjuje redovan postupak uvoza, a kada posebni postupci?
  • Primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu u 2021.
  • Poseban postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja
  • Što obuhvaća IOSS (Import One Stop Shop)?
  • Kada se koristi IOSS identifikacijski broj?
  • Prodaja putem web-a – primjena IOSS-a
  • Kada se portal smatra isporučiteljem?
  • Ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
  • Poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu
  • Primjeri poslovnih događaja sa trećim zemljama
 2. Prijava PDV-a u IOSS sustavu
  • Prijava u elektronički sustav IOSS - tko može biti korisnik?
  • Kako se prijavljuje PDV putem IOSS-a?
  • Kako se podmiruje PDV obračunat u posebnom postupku
 3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 320,00 kn (256,00 kn + 64,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.
 • Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 200,00 kn (160,00 kn + 40,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.