Datum održavanja: 31.8.2021. (utorak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

* 2 boda za revizore

Na ovom webinaru polaznici će dobiti detaljne i praktične upute za ispravan obračun PDV-a u slučajevima nabave dobara (robe) iz drugih država članica EU, te u slučajevima kada tuzemni porezni obveznik u tzv. trostranim poslovima sudjeluje kao prvi, drugi ili treći sudionik. Uz navedeno, na praktičnim primjerima prikazati ćemo i način obračuna PDV-a kod tzv. isporuka u nizu na području EU prema odredbama Zakona o PDV-u i Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

Program praktikuma:

 1. Stjecanje dobara unutar EU
 • Što je stjecanje dobara i kada nastaje oporezivo stjecanje dobara u tuzemstvu?
 • Tko su tzv. „posebni stjecatelji“?
 • Što je prag stjecanja i kako se računa?
 • Koja stjecanja dobara unutar EU su oslobođena od PDV-a?
 • Kada nastaje obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar EU?
 • Kada nastaje pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja dobara unutar EU?
 • Što je to „Pisana izjava stjecatelja“ i u kojim slučajevima i kada se mora dostaviti isporučitelju iz druge države članice EU?
 • Kako se knjiži stjecanje dobara unutar EU i kako se evidentira u poreznim knjigama i prijavama?
 • Na koji način se oporezuje usluga prijevoza kod stjecanja dobara unutar EU?
 1. Trostrani poslovi
 • Što su trostrani poslovi?
 • Gdje se utvrđuje mjesto stjecanja dobara kod trostranih poslova?
 • Tko primjenjuje koje oslobođenje kod trostranih poslova?
 • Tko i gdje obračunava PDV kod trostranih poslova?
 • Kako se knjiže trostrani poslovi i kako se evidentiraju u poreznim knjigama i prijavama?
 1. Oporezivanje isporuka u nizu na području EU od 1.1.2020.
 • Kako se utvrđuje mjesto isporuke te kako se oporezuju isporuke u nizu od 1.1.2020. prema novom čl. 13.a Zakona o PDV-u i novom čl. 36.a Direktive Vijeća (EU) 2006/112/EZ?
 • Kako se isporuke u nizu od 1.1.2020. evidentiraju u poreznim knjigama i prijavama?
 • Kako nova pravila od 1.1.2020. utječu na trostrane poslove?
 1. Odgovori na pitanja

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10 %, u iznosu od 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda iz računovodstvenih područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.