• izdavanje porezne kartice
 • uvjeti za korištenje osobnih odbitaka
 • raspodjela osobnog odbitka

Datum održavanja: 3.9.2021. (petak)
Početak: u 10,00 sati
Trajanje praktikuma: oko 150 min + odgovori na pitanja

Program:

1. Obrazac PK

 • izdavanje porezne kartice
 • može li poslodavac umjesto radnika zatražiti PK od Porezne uprave i uz koje uvjete?
 • koja je ispostava PU nadležna?
 • vjerodostojna dokumentacija za korištenje osobnih odbitaka

2. Vrste i visina osobnih odbitaka

 • pregled propisanih osobnih odbitaka
 • osnovni osobni odbitak
 • radni odnos uz mirovinu i korištenje osobnog odbitka
 • odbitak za uzdržavanu djecu (tko se smatra djetetom; postoji li propisana dobna granica; koji je odbitak za dijete nakon prestanka radnoga odnosa; mogu li bake/djedovi koristiti osobni odbitak za unuke)
 • uzdržavani članovi uže obitelji (tko se smatra članom uže obitelji – jesu li to i sestre i braća; roditelji s mirovinom nižom od 4.000 kn)
 • osobni odbitak po osnovi invalidnosti (tko može koristiti i temeljem čega)

3. Uvjeti za korištenje osobnih odbitaka

 • evidencija na PK
 • iznos ostvarenih primitaka od strane uzdržavanih osoba do 15.000 kn

4. Primici koji ne ulaze u propisani limit od 15.000,00 kn s posebnim osvrtom na stipendije

5. Raspodjela osobnog odbitka

 • tko može evidentirati raspodjelu na PK i temeljem čega
 • primjeri obrazaca PK kada
  • supruga koristi osobni odbitak za prvo dijete, a suprug za drugo dijete
  • supruga koristi 40% osobnog odbitka za dijete, a suprug 60%
  • supruga koristi 30% osobnog odbitka za prvo dijete, a za drugo 100%, a suprug za prvo 70%, a za drugo 0%

6. Konačni obračun pri zadnjoj isplati plaće

 • što ako radnik nije pravovremeno prijavio promjene podataka o uzdravanim članovima na PK?

7. Nerezidenti i osobni odbitak

 • koje osobne odbitke mogu koristiti nerezeidenti iz EU, a koje iz trećih zemalja
 • potrebna vjerodostojna dokumentacija

8. Godišnja porezna prijava i ZPP-DOH

 • mogućnosti da se iskoriste neiskorišteni osobni odbici
 • može li roditelj tokom godine ne koristiti osobni odbitak za dijete, a to pravo iskoristiti putem ZPP-DOH?
 • vjerodostojna dokumentacija uz ZPP-DOH

Predavačica: Iva Uljanić Škreblin, ovlaštena porezna savjetnica

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po sudioniku (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a).
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10% u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i sudionici iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja, plaćaju kotizaciju s popustom od 20% u iznosu od 480,00 kn po polazniku (384,00 kn + 96,00 kn PDV-a), ako su podmirili obvezu za 2021.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.