Izmjene i dopune Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20)
Novi Pravilnici
Ovrha na plaći
Ovrha na novčanoj tražbini po računu

  Datum održavanja: 2. rujna 2021. (četvrtak)
Početak: 09,30 sati
Trajanje predavanja: oko 180 minuta + odgovori na pitanja

Dana 15. rujna 2021. na snagu stupa Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN 43/21).

Njegovo stupanje na snagu značajno je iz razloga što će se isključivo na obrascima propisanim spomenutim Pravilnikom pokretati budući ovršni postupci na temelju vjerodostojne isprave (tzv. javnobilježnička ovrha), i to čim ministar nadležan za poslove pravosuđa donese odluku o ispunjenju tehničkih uvjeta za e-komunikaciju između sudionika u postupku. S druge strane, ovršni postupci na temelju ovršne isprave pokretat će se isključivo na propisanim obrascima već od 15. rujna 2021., neovisno od spomenute odluke.

Pravilnik je donesen i objavljen 23. travnja 2021., no u međuvremenu je nakon njegove objave, a prije njegovog stupanja na snagu provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o njegovim izmjenama i dopunama. Izmjene i dopune Pravilnika su i objavljene u Nar. nov., br. 94/21 od 27. kolovoza 2021., a koje također stupaju na snagu 15. rujna 2021.

Pravilnik je donesen temeljem posljednjih izmjena i dopuna Ovršnog zakona (NN 131/20), čiji je cilj pojednostavljenje i moderniziranje ovršnog postupka koji bi se trebao provoditi brzo i efikasno uz što manje troškova. Na temelju tih izmjena Ovršnog zakona prethodno je donesen i stupio na snagu i novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku (NN 9/21).

Svi navedeni propisi značajni su i podjednako važni za vjerovnike (ovrhovoditelje) i za dužnike (ovršenike).

Na ovome webinaru govoriti ćemo o promjenama u ovršnim postupcima na temelju vjerodostojne isprave i ovršne isprave (uz pročišćeni tekst Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku…), ali i o uvijek aktualnim pitanjima s kojima se susreću poslodavci u provedbi ovrhe na plaći, odnosno vjerovnici i dužnici u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima na temelju ovršnih isprava (rješenja o ovrsi, presuda, zadužnica) i drugim postupcima (npr. stečaj potrošača).

PROGRAM:

1. Izmjene i dopune Ovršnog zakona (ZIDOZ/20)

 • Promjene u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (javnobilježnička ovrha)
 • Novosti u dostavi pismena
 • Troškovi postupka prema ZIDOZ/20 i novom Pravilniku o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku
 • Novi razlozi odgode i obustave ovršnog postupka
 • Novi obrasci i promjene u provedbi ovrhe na temelju vjerodostojne i ovršne isprave
 • Primjena Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku
 • Ovrha na temelju vjerodostojne isprave protiv stranaca s prebivalištem ili sjedištem izvan Republike Hrvatske
 • Uvjeti za tužbu za izdavanje platnog naloga kao alternativa javnobilježničkoj ovrsi

2. Ovrha na plaći u 2021.

 • Osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Iznosi plaće do kojih se može provoditi ovrha u 2021.
 • Utvrđivanje prednosnog reda više osnova za ovrhu – na primjerima iz prakse
 • Razlika ovrhe na novčanim sredstvima koju provodi Fina u odnosu na ovrhu na plaći koju provodi poslodavac
 • Kako provoditi ovrhu na plaći u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika
 • Koja se primanja iz radnog odnosa mogu isplaćivati na zaštićeni račun, a koja ne
 • Provedba ovrhe na plaći u korist novog vjerovnika (prijenos tražbine)
 • Odgovori na najčešće dvojbe poslodavaca u provedbi ovrhe na plaći

Vedran Jelinović, dipl. iur.
TEB-ov savjetnik

3. Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika koju provodi Fina - Bitni koraci za ovršenike i ovrhovoditelje

 • Kako provesti ovrhu putem Fine:
  • Što je osnova za plaćanje te kako se podnosi u Finu?
  • Koje sve obrasce ovrhovoditelj treba koristiti ako želi provesti ovrhu i kako ih popuniti?
  • Na što sve treba paziti ovrhovoditelj u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, primjerice ako traži prisilnu naplatu na temelju zadužnice, javnobilježničkog rješenja o ovrsi i drugih osnova za plaćanje
  • Uplata predujma naknade za provedbu ovrhe
 • Naplata temeljem zadužnica – najčešća pitanja u praksi
 • Što je  Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje?
 • Što je Jedinstveni registar računa?
 • Postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje
  • Razdoblje zastoja kamata i ovrha na novčanim sredstvima
 • Kako se zaštititi u ovrsi:
  • Koja sredstva pravne zaštite ovršenik može iskoristiti ako je protiv njega zatražena ovrha?
  • Kako zaštiti drugi dohodak (plaćanja po ugovorima o djelu i autorskim ugovorima)?
 • Zaštićeni račun:
  • Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa
  • Postupak ako se zaštićeno primanje uplati na račun koji je u blokadi
  • Uplata donacija
  • Uplata potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Korona virusom (COVID – 19)
 • Usluge Fine - servis e-Blokade
 • Ovršni zakon – utjecaj izmjena i dopuna na provedbu ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika –pitanja iz prakse

4. Postupanje Fine u vezi s drugim postupcima

 • Stečajevi i likvidacije
 • Zatvaranje računa
 • Statusne promjene
 • Stečaj potrošača

Sandra Cindrić, dipl. iur.
Ekspert za pravnu podršku
Centar za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, FINA

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molimo nazovite našu službu na tel.: 01/ 45 71 640, ili nam se javite na e-mail: teb@teb.hr.

Polaznici će na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u, u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.