Izaslani radnici i rad za stranog poslodavca
s prikazom u obrascima  JOPPD i INO-DOH

Datum održavanja: 6.9.2021. (ponedjeljak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 150 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Izaslani radnici
  • rezidenti RH izaslani u inozemstvo
  • stranci izaslani na rad u RH
 • Obračun poreza i doprinosa ovisno o državi izaslanja (EU, treće zemlje) i činjenici jesu li u primjeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te ugovori o socijalnom osiguranju
 • Izvještavanje Porezne uprave o plaćanju predujma poreza u inozemstvu
 • Mogućnosti isplate neoporezivih primitaka izaslanim radnicima u inozemstvo i strancima (dnevnice za rad na terenu, dnevnice za službeni put i dr.)
 • Iskazivanje u propisanim obrascima i rokovi podnošenja - primjeri izračuna i prikaz u Obrascima JOPPD i INO-DOH
 1. Rad za stranog poslodavca
  • rad rezidenta RH za poslodavca iz inozemstva
  • rad stranca za poslodavca iz RH (rad u RH odnosno rad iz inozemstva za hrvatskog poslodavca)
  • pogranični radnici
 • Porezni status i nadležnost
 • Obračun i plaćanje poreza i doprinosa, mogućnost korištenja osobnog odbitka
 • Iskazivanje u Obrascu JOPPD - primjeri izračuna
 1. Utvrđivanje godišnjeg poreza
 2. Odgovori na pitanja

Predavačica: Sandra Pezo, dipl. oec., Ministarstvo financija, Porezna uprava – Središnji ured

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn (560,00 kn + 140,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 630,00 kn (504,00 kn + 126,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kada se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.