Aktualnosti u proračunskom računovodstvu, godišnji odmori i ovrha na plaći u 2021.

Iz programa izdvajamo:

- Primjena izmijenjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu od 1.1.2021., novi obrasci financijskih izvještaja za 2021., raspodjela rezultata iz 2020.
- Raspored korištenja godišnjeg odmora, regres i ovrha na plaći

Datum održavanja: 15.6.2021.
Početak: 9,30 sati


Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur.

Seminar i webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva, utvrđivanja i isplate materijalnih prava radnika te provođenje ovrhe na plaći.  

Program:

 1. Pregled novina iz izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu od 1. siječnja 2021.
 • Obvezne pomoćne knjige – izuzetak analitika zaliha
 • Knjigovodstvene isprave - potpis odgovorne osobe na računu; izjava o prijeboju
 • Ulaganja i prodaja dionica i udjela u glavnici te vrijednosnih papira
 • Evidentiranje zaduživanja putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa
 • Iskazivanje tečajnih razlika i razlika valutne klauzule
 • Dopuna odredbi o evidentiranju promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Prijenosi temeljem EU sredstava – priznavanje prihoda u trenutku primitka sredstava
 • Protestirana jamstva - od 1.1.2021. u okviru razreda 3 Rashodi poslovanja
 • Ostale izmjene (Godišnji popis - i izvanbilančnih zapisa; postupanja s autogumama i drugo)
 1. Polugodišnje financijsko izvještavanje - rokovi i obveznici, konsolidacija
 • Aktualnosti iz nove okružnice
 • Novi obrasci – napomene o ispravnom unosu nekih podataka u obrazac: PR-RAS
 1. Viškovi i manjkovi prihoda iz 2020.godine
 • Odluke o rasporedu rezultataproračunskih korisnika i JLP(R)S-a, dopune odluka tijekom godine - Primjeri odluka i postupanja s njima
 1. Određivanje godišnjeg odmora
 • Minimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Godišnji odmor duži od minimalnog
 • Određivanje trajanja godišnjeg odmora u danima
 • Računanje trajanja godišnjeg odmora
 • Ništetnost odricanja prava na godišnji odmor
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 1. Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Obveza donošenja plana godišnjih odmora i propisani rokovi
 • Obveza dostave pojedinačnih odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora u propisanim rokovima
 • Korištenje godišnjeg odmora po želji radnika
 • Prekid korištenja godišnjeg odmora zbog potrebe posla
 • Prenošenje neiskorištenog godišnjeg odmora iz prethodne u sljedeću godinu
 1. Regres za godišnji odmor u 2021.
 • Visina regresa
 • Isplata neoporezivih/oporezivih iznosa regresa
 • Isplata regresa radnicima koji rade kod više poslodavaca
 • Rok za isplatu regresa
 1. Ovrha na plaći u 2021.
 • Prijedlog za ovrhu na plaći radnika
 • Primanja radnika izuzeta od ovrhe
 • Posebni propisi koji se odnose na ovrhu na plaći
 • Određivanje i provedba ovrhe na plaći u 2021.
 • Prednosni red i određivanje prednosnog reda
 1. Odgovori na pitanja

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a)
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (440,00 kn + 110,00 kn PDV-a)

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP, naknada iznosi 550,00 kn (440,00 kn + 110,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2021. podmirena.
Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.