• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Napomena: Ovo redovito usavršavanje istodobno se provodi kao seminar i kao webinar (prema izboru polaznika). Svaki od njih ima svoj vlastiti evidencijski broj usavršavanja dodijeljen od strane nadležnog ministarstva. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih za jedan ili drugi način provedbe, zadržavamo pravo odustanka od tog načina održavanja programa odnosno održavanje samo jednog od navedenih načina, u kojem slučaju se potrebno prijaviti na program koji se održava.

Za prijavu na ovaj program usavršavanja kao seminar kliknite OVDJE. Za prijavu na ovaj program usavršavanja kao webinar ostanite na ovoj stranici.

PDV u javnoj nabavi

Osnove za isključenje

Sprječavanje sukoba interesa

Mjesto i vrijeme održavanja:   

 • Zagreb, 11. studenoga 2020. (srijeda)
  (Ev. broj usavršavanja je 2020-0374)

Početak usavršavanja: u 9,15 (prijam sudionika od 8,30)
Završetak usavršavanja: u 16,15
pauza: od 11,30 do 12,00
pauza: od 14,15 do 14,45

Program usavršavanja:

1. PDV u javnoj nabavi

 • Osnove u sustavu oporezivanja PDV-om
 • PDV u pripremi postupka javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi i PDV
 • PDV u postupku pregleda i ocjene ponuda uz prikaz na praktičnim primjerima uspoređivanja cijena ponude
 • Jamstva i PDV
 • PDV u fazi izvršenja ugovora (računi iz inozemstva, naknadni ulazak ugovaratelja u sustav PDV-a i dr.)
 • Fakturiranje od strane podugovaratelja i članova zajednice ponuditelja

Domagoj Zaloker, dipl. oec. (3 šk sata)

2. Primjena osnova za isključenje

 • Osnove za isključenje u izradi dokumentacije o nabavi – primjeri dobre i loše prakse
 • Izrada ponude i popunjavanje ESPD obrasca
 • Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje – s posebnim osvrtom na strance
 • Osnove za isključenje u postupku pregleda i ocjene ponuda (pojašnjenje i upotpunjavanje, izravan dohvat, ažurirani popratni dokumenti)
 • Samokorigiranje s primjerima iz prakse Državne komisije
 • Pregled i analiza značajnih stavova Državne komisije i Visokog upravnog suda RH
 • Analiza slučajeva iz prakse Suda Europske unije u vezi primjene Direktive 2014/24

Vedran Jelinović, dipl. iur. (3 šk sata)

3. Sprječavanje sukoba interesa

 • Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi i EU direktivama
 • Povezane osobe i sukob interesa
 • Sukob interesa u jednostavnoj nabavi, u ESI fondovima i za neobveznike javne nabave
 • Prikladne mjere za učinkovito sprječavanje, prepoznavanje i uklanjanje sukoba interesa
 • Sukob interesa i prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka nabave
 • Mogućnost isključenja gospodarskog subjekta ako se sukob interesa ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama
 • Pregled i analiza sudske i upravne prakse

Vedran Jelinović, dipl. iur. (2 šk sata)

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 800,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 680,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu su uključeni pisani materijal, toplo/hladni napici te obrok.

Pogodnosti:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 15% za prvog i drugog polaznika (680,00 kn), te 25% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika (600,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2020. godinu plaćena.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.