Razumijevanje i testiranje sustava internih kontrola (SIK-a) u reviziji financijskih izvještaja

* 5 bodova za ovlaštene revizore

Datum održavanja  14.5.2021. (petak)
Početak : 9,00 sati
Trajanje: 300 minuta

Sustav internih kontrola - SIK je skup  međusobno  povezanih i usklađenih organizacijskih, kontrolnih i drugih mjera, procedura i postupaka, ustrojenih s ciljem zaštite  imovine. Sastoji se od organizacijsko - upravljačkih i internih računovodstvenih kontrola.
Za ustroj i funkcioniranje SIK-a odgovorna je uprava (direktor) poduzetnika, kojoj pomažu interni revizori, kontroleri i voditelji plana i analize, financijski stručnjaci i računovođe, ali i  rukovoditelji nabave, proizvodnje, prodaje i dr.
Ovlaštetni revizori provjeravaju postojanje i pouzdanost funkcioniranja SIK-a, jer kvalitetan SIK povećava pouzdanost revizije.      

Webinar je namijenjen: upravama (direktorima), ovlaštenim i internim revizorima, kontrolerima i voditeljima plana i analize, financijskim rukovoditeljima, računovođama i svim drugim rukovoditeljima (nabave, proizvodnje i prodaje), te drugim zainteresiranima. 

Program:

  1. Pojam i komponenete sustava internih kontrola
  2. Prepoznavanje nedostataka u internim kontrolama
  3. Procjena značajnosti nedostataka u internim kontrolama
  4. Dokumentiranje uočenih nedostataka u internim kontrolama
  5. Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama menadžmentu i onima koji su zaduženi za upravljanje
  6. Reakcije menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje na piropćene nedostatke u internim kontrolama
  7. Rasprave, pitanja i odgovori

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 975,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju 875,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike: Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku 825,00 kn, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna. Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 5 radnih dana prije održavanja.

Prijava: Obvezne prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo dostaviti zajedno sa pisanim materijalom u PDF-u. 

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova iz područja revizije. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.