Zagreb, 14. studeni 2019., (četvrtak)
Hotel International, Miramarska cesta 24 

Početak u 9,30 sati

Prijam od  9,00 sati

Završetak oko 15,00 sati

 

Predavači:

  1. mr. sc. Slavica Pezer Blečić, ravnateljica Financijskog inspektorata
  2. Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

 

Program:

/mr. sc. Slavica Pezer Blečić, ravnateljica Financijskog inspektorata/

1. SPNFT regulatorni okvir (ZSPNFT, Pravilnici, Smjernice)

- obveznici primjene
- regulirani poslovi
- zadaće i odgovornosti ovlaštene osobe i uprave

2. SPNFT politike&procedure

3. Primjena pristupa temeljenog na rizicima (RBA)

4. Procjena rizika i upravljanje rizicima od pn/ft rizika

- rizik obveznika
- rizik klijenta (klasifikacija i postupanje s visoko rizičnim klijentima)

5. Provedba mjera dubinske analize &razina PN/FT rizika

- standardna dubinska analiza
- pojačana dubinska analiza 
- pojednostavljena dubinska analiza

6. Politički izložene osobe (pojam, način utvrđivanja..)

7. Obveza i program stručnog osposobljavanja i izobrazbe

8. Vođenje evidencija i čuvanje dokumentacije

 

/Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca/

9. Utvrđivanje stvarnog vlasništva pravnih osoba i pravnih aranžmana

- obveznici, izuzeća i rokovi
- pojam i način utvrđivanja stvarnog vlasnika
- popunjavanje propisanih obrazaca i privitaka
- ažuriranje podataka
- nadzor nad Registrom         

10. Odgovori na pitanja polaznika

 

Pisani materijal: radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na stručnoj izobrazbi s uključenim PDV-om, pisanim materijalom, priborom za pisanje (blok i olovka) i toplim napitkom za vrijeme stanke iznosi po polazniku 875,00 kn sa PDV-om (700,00 kn + 175,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 800,00 kn sa PDV-om (640,00 kn + 160,00 kn PDV-a).  

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 800,00 kn sa PDV-om po polazniku (640,00 kn + 160,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj mjesta je ograničen i molimo da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza ove stručne izobrazbe, u kojem slučaju će iznos uplaćenih kotizacija biti odmah vraćen na račune uplatitelja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Minstarstva financija prethodnu suglanost prema kojoj će se prisustvom na ovoj izobrazbi ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja – OZNAKA „A“.

Polaznici će na izobrazbi uz popust od 20% moći naručiti/kupiti:

1) novi TEB-ov PRIRUČNIK „Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s podzakonskim aktima i kometarom“ (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, autori: I. Maros, A. Biluš i T. Sertić, Zagreb, rujan 2019., 456 str.).

2) novi TEB-ov PRIRUČNIK „Registar stvarnih vlasnika“ s komentarom (autori: I. Maros, A. Biluš i T. Sertić, Zagreb, rujan 2019., 150 str.).