Završna knjiženja i druga aktualna pitanja kod sastavljanja GFI za 2020.

- završna knjiženja
- računovodstvena vs. porezna dobit i prijenos poreznog gubitka
- dodatni podaci i referentna stranica za Finu i dr.

Vrijeme održavanja: 26.4.2021. (ponedjeljak)
Početak: u 10 sati
Trajanje praktikuma: oko 120 min + odgovori na pitanja

 

Cilj webinara je odgovoriti na pitanja s kojima se računovođe susreću u završnoj fazi sastavljanja financijskih izvještaja.

Polaznicima će detaljno i na praktičnim primjerima biti prikazano utvrđivanje poslovnog rezultata, iskazivanje odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze i utjecaj na poslovni rezultat, završna knjiženja i iskazivanje računovodstvene dobiti i poreznog gubitka, pokriće gubitka u bilanci i prenošenje poreznog gubitka, popunjavanje referentne stranice i dodatnih podataka, predaja GFI Fini i dr.

Program:

 1. Utvrđivanje rezultata poslovanja i završna knjiženja
 • klasifikacija i iskazivanje prihoda, troškova i rashoda u računu dobiti i gubitka
 • specifičnosti obračuna u proizvodnim društvima - raspored troškova i izračun promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
 • utvrđivanje dobiti/gubitka i utjecaj porezne obveze na dobit/gubitak
 • razlike između računovodstvene dobiti/gubitka i porezne osnovice/poreznog gubitka
 • obveza priznavanja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze
 • utjecaj odgođene porezne imovine i odgođenih poreza na rezultat poslovanja
 • primjeri knjiženja i iskazivanje na pozicijama Bilance, RDG-a i obrasca PD
 1. Podjela dobiti i pokriće gubitka, prijenos poreznog gubitka
 • obvezna podjela dobiti u j.d.o.o.-u, d.d.-u i d.o.o.-u
 • sastavljanje odluke o podjeli dobiti/pokriću gubitka
 • primjeri knjiženja
 • pokriće računovodstvenog gubitka i prijenos poreznog gubitka
 1. Najčešća pitanja – pogreške kod popunjavanja referentne stranice i dodatnih podataka
 • vrsta poslovnog subjekta, vrsta izvještaja, svrha predaje, oznaka veličine
 • status autonomnosti, primjeri i povezanost s pozicijama bilance i RDG-a
 • poduzetnici koji nisu imali poslovnih događaja tijekom 2020.
 • broj zaposlenih – prosjek i prema satima rada
 • prihodi/troškovi s poduzetnicima unutar grupe
 • bruto investicije
 1. Potpisivanje i predaja dokumentacije Fini
 2. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a).
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10% u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju s popustom od 20% u iznosu od 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po polazniku;

Sudionici iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju s popustom od 50% u iznosu od 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 kn PDV-a) po polazniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.