Materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru, gotovinska plaćanja i eRačuni (ZeRJN), mogućnosti isplate materijalnih prava zaposlenika i neoporezive isplate ostalim fizičkim osobama, blagajničko poslovanje, računovodstvena dokumentacija i evidencija

Zagreb, 18.7.2019. (četvrtak),

Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Početak u 9,30 sati

Prijam od 9,00 sati

Trajanje: 6 školskih sati

Završetak oko 15,00 sati

 

Program:

1. Materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru

 • Izvori prava – kolektivni ugovori, pravilnik o radu ili ugovor o radu
 • Podjela materijalnih prava prema poreznim propisima
 • Naknade troškova ▪ troškovi prijevoza na posao i s posla ▪ troškovi službenog puta i noćenja, dnevnice u zemlji i inozemstvu ▪ terenski dodatak u zemlji i inozemstvu ▪ pomorski dodatak ▪ naknade za odvojeni život ▪ otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza i otpremnine za odlazak u mirovinu
 • Potpore ▪ za slučaj smrti radnika ▪ za slučaj smrti člana uže obitelji radnika ▪ za novorođeno dijete ▪ zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana ▪ zbog invalidnosti radnika
 • Nagrade ▪ prigodne (božićnica, uskrsnica i dr.) ▪ dar u naravi ▪ dar djetetu do 15 godina starosti ▪ jubilarne nagrade i druge nagrade 

2. Gotovinska plaćanja i eRačuni prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

 • Koje nabavke proračun/proračunski korisnik može platiti gotovinom i/ili poslovnom karticom i nije potrebno izdavanje eRačuna?
 • Tko su obveznici primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
 • Tko ima obvezu izdavanja i slanja eRačuna?
 • Tko mora zaprimati eRačune?
 • Postupanje s eRačunima, zaprimanje i obrada

3. Mogućnosti isplate materijalnih prava zaposlenika i neoporezive isplate ostalim fizičkim osobama

 • Isplate putnih troškova, prijevoza na rad, otpremnina, nagrada, potpora i dr. materijalnih prava u gotovu novcu
 • Isplate stipendija, nagrada i dr. primitaka osobama koje nisu zaposlenici
 • Obvezne isplate na žiro i tekući račun
 • Ograničenja i zabrane u plaćanju gotovim novcem

4. Blagajničko poslovanje

 • Vođenje propisane Knjige blagajne (sastavljanje i evidentiranje blagajničkih isprava - uplatnice, isplatnice, ispravak blagajničkih isprava, blagajnički dnevnik- izvještaj, zaključivanje blagajne, blagajnički maksimum)
 • Uplate gotovine u blagajnu
 • Isplate gotovine iz blagajne
 • Polaganje gotovog novca na žiro račun
 • Kontrola i nadzor
 • Popis novca u blagajni
 • Proračunski korisnici kao obveznici fiskalizacije
 • Devizna blagajna
  • mogućnosti plaćanja i naplata u stranoj gotovini u zemlji i inozemstvu
  • podizanje i polaganje strane gotovine
  • strana gotovina u blagajni – isprave i postupci

5. Računovodstveno evidentiranje u glavnoj knjizi

 • Podizanje gotovine sa žiro računa
 • Podizanje gotovine na bankomatu debitnom karticom
 • Podizanje gotovine na bankomatu kreditnom karticom
 • Knjiženje računa plaćenog gotovinom
 • Knjiženje ulaznih računa plaćenih kreditnim i debitnim karticama
 • Obveze s osnove plaćanja kreditnim karticama
 • Isplate fizičkim osobama:
  • naknade za troškove službenih putovanja (akontacija i obračun, tečajne razlike prema obračunu putnog naloga za putovanja u inozemstvo)
  • odabir računa za ispravno evidentiranje nekih rashoda
 • Evidentiranje plaće u naravi na primjeru korištenja službenog osobnog automobila

(primjeri knjiženja bit će dani za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a i za one koji su u sustavu PDV-a i koriste pretporez)

6. Odgovori na pitanja za vrijeme i nakon praktikuma

 

Predavačice: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović i Irena Slovinac (TEB-ove savjetnice)

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uključuje pisani materijal, radni pribor, sendvič i topli napitak i iznosi 800,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om)

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju za praktikum u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om) po sudioniku

POSEBAN DODATAN POPUST:
Polaznicima na tri praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 20% na navedene cijene
Polaznicima na dva praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 10% na navedene cijene

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.  U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, pri čemu će uplaćene kotizacije odmah biti vraćene na račune uplatitelja

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.