Vrijeme održavanja: 19.6.2020. (petak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: oko 150 minuta + odgovori na pitanja

Program:

1. Novosti u sustavu fiskalizacije od 1.1.2020.

 • fiskalizacija pratećih dokumenata
 • novi podatak o poslovnom prostoru - što treba dostaviti u Poreznu upravu?
 • uvođenje QR kod-a na računu
 • izmjene Pravilnika o fiskalizaciji

2. PDV i fiskalizacija u turizmu i ugostiteljstvu

 • smanjenje stope PDV-a za usluge pripreme i usluživanja hrane u ugostiteljstvu
 • oporezivanje usluga smještaja u hotelima, apartmanima i kampovima
 • iznajmljivači rezidenti i nerezidenti – tko mora izdati fiskalizirani račun?
 • iznajmljivanje prijevoznih sredstava i plovila (charter)
 • obveza plaćanja PDV-a za iznajmljivače (Booking com i sl.)

3. Oporezivanje usluga putničkih agencija

 • kada se primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija?
 • primjer obračuna PDV-a kod posebnog postupka oporezivanja PA
 • vođenje Evidencije za posebni postupak oporezivanja PA i iskazivanje podataka u obrascu I-RA i obrascu PDV
 • na koje usluge putničkih agencija se primjenjuje redovni postupak oporezivanja?
 • usluge posredovanja i oporezivanje agencijske provizije
 • obračun PDV-a kod primljenog predujma
 • izdavanje računa u ime i za račun pružatelja usluge
 • poslovanje putničkih agencija s nerezidentima

4. Plaćanje i naplata ugostiteljskih i turističkih usluga

 • mogućnosti, ograničenja i zabrana plaćanja gotovim novcem
 • mogućnost naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja
 • naplata i plaćanje usluga pruženih u tuđe ime

5. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ove više savjetnice Ida Dojčić i Irena Slovinac

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo da nam svojom pravovremenom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.