Primjena izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021.

Zbog velikog interesa ponavljamo

- webinar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

22.3.2021. (ponedjeljak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

Snimku webinara s istim temama koji smo održali 8.3.2021. možete pogledati - ovdje


Zadnje izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu stupile su na snagu u listopadu 2020., a primjenjuju se na knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja od 1. siječnja 2021. Na ovome webinaru nova postupanja i izmjene i dopune propisanoga Računskog plana pojasnit će se na primjerima.

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva.

Program:

1. Obvezne pomoćne knjige – izuzetak analitika zaliha
2. Knjigovodstvene isprave -
potpis odgovorne osobe na računu izjava o prijeboju
3. Popis imovine i obveza – i
izvanbilančnih zapisa
4. Autogume i sitni inventar
    - Ulaganja i prodaja dionica i udjela u glavnici te vrijednosnih papira -
primjeri knjiženja
    - Evidentiranje zaduživanja putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa - primjeri knjiženja
5. Tečajne razlike i valutna klauzula
    - Definicija realiziranih i nerealiziranih
    - Obveza obračuna i iskazivanja kod plaćanja i naplate, na dan bilanciranja
    - Način iskazivanja – primjeri knjiženja
6. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
    - Dopuna odredbi o evidentiranju – nova pojašnjenja i primjeri
    - Propisivanje načina evidentiranja otpisa potraživanja i obveza
7. Prijenosi temeljem EU sredstava – priznavanje prihoda u trenutku primitka sredstava
    - Dosadašnja i nova postupanja na primjerima
    - Što s prijenosom neutrošenih EU sredstava u 2021. (obvezama i potraživanjima iz salda 1.1.2021.)?
8. Protestirana jamstva - od 1.1.2021. u okviru razreda 3 Rashodi poslovanja
    - Izmjene u Računskom planu: brisani dosadašnji računi, propisani nove podskupine, odjeljci i osnovni računi za iskazivanje potraživanja, obveza, rashoda i prihoda vezanih za protestirana jamstva
    - Nova postupanja na primjerima
9. Izvanredni rashodi – podskupina računa 385
10. Ostale izmjene
11. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec.            

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.