Datum održavanja 23.3.2021. (utorak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 150 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 • Izvori prava
 • Kako odrediti osnovnu plaću?
 • Osnovica za izračun plaće i koeficijenti složenosti
 • Kome i kada uvećati plaću za 0,5% po godini staža?
 • Što je osnovica za obračun i mogu li kumulirati?
 • Dodaci za koje se uvećava osnovna plaća:
    - dežurstvo, pasivno dežurstvo i pripravnost za rad
    - prekovremeni rad i slobodni dani
    - položajni dodaci i dodaci za posebne uvjete rada
 • Plaćeni dopust i doživotna otpremnina
 • Kako utvrditi iznose naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta bolovanja?
 1. Materijalna prava
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla – uvjeti i iznosi
 • Troškovi službenog putovanja, noćenja i dnevnice u zemlji i inozemstvu – uvjeti za isplatu pune/nepune dnevnice i neoporezivi iznosi
 • Kada se isplaćuje dnevnica za rad na terenu?
 • Naknada za odvojeni život od obitelji
 • Otpremnine - zbog odlaska u mirovinu i za poslovno i osobno uvjetovani otkaz
    - uvjeti za isplatu otpremnine prema Zakonu o radu
    - kako točno izračunati pripadajući iznos otpremnine prema ZOR-u?
    - koliko se može neoporezivo isplatiti?
    - može li se isplatiti otpremnina prema ZOR-u ako su stečeni uvjeti za starosnu mirovinu?
 • Potpore, nagrade i dr.
 • Što se od navedenih prava može isplatiti na zaštićeni računa, a što mora na redovni račun?
 1. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.