Bodovi za ovlaštene revizore*

Vrijeme održavanja: 24.11.2020. (utorak)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja (6 sati):
9,30 - 15,30 sati + odgovori na pitanja

Program:

1. Oblici poslovnih spajanja

2. Pravni aspekt poslovnih spajanja

 • Zakon o trgovačkim društvima i dr.

3. Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI

4. Primjena metode stjecanja

 • određivanje stjecatelja i datuma stjecanja
 • priznavanje i mjerenje stečene imovine i obveza
 • mjerenje naknade za stjecanje
 • mjerenje nekontrolirajućih (manjinskih) interesa i dr.

5. Računovodstvo goodwilla

 • inicijalno priznavanje i mjerenje
 • negativni goodwill/povoljna kupnja
 • naknadno mjerenje
 • primjeri utvrđivanja goodwilla/negativnog goodwilla
 • zadaci za vježbu i dr.

6. Pripremne radnje u računovodstvu

 • obveza popisa
 • sastavljanje financijskih izvještaja i dr.

7. Primjeri poslovnih spajanja

 • pripajanje kapitalno povezanih društava
 • pripajanje kapitalno nepovezanih društava
 • obrnuto stjecanje
 • spajanje društava i dr.

8. Porezni aspekt poslovnih spajanja

 • porez na dobit
 • porez na dodanu vrijednost, porez na promet nekretnina i dr.

Predavači: Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u, koje se dostavljaju polaznicima na mail naveden u prijavnici prije početka webinara.

Iznos kotizacije: Naknada za webinar/praktikum iznosi 700,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da uplatite kotizaciju i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Molimo da u prijavnicu svakako unesete točne podatke. Ovlašteni revizori radi priznavanja bodova trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet praktikumu (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru - praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenih područja, OZNAKA „A“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.