Vrijeme održavanja: 2.3.2021. (utorak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

* Bodovi za ovlaštene revizore

 

Program:

 1. Porez po odbitku od 1.1.2021.
  • naknade koje podliježu porezu po odbitku
  • isplata dividendi i udjela u dobiti 1.1.2021.
  • dividende i udjeli u dobiti isplaćene između matičnih i povezanih društava u EU
  • isplata naknade za nastupe inozemnih izvođača od 1.1.2021.
  • oporezivanja kamata porezom po odbitku
  • naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva
  • usluge oporezive porezom po odbitku
  • primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 2. Aktualnosti u oporezivanju dobiti u 2021.
  • izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
  • porezno (ne)priznati rashodi od 2021. godine
  • cijene i ugovorni odnosi između povezanih osoba
  • usklađenje cijena između povezanih osoba
  • kontrolirana inozemna društava i Obrazac PD-KID
  • međunarodno oporezivanje - pravila protiv izbjegavanja poreza
 3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku 400,00 kn, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija zatražili smo prethodnu suglasnost prema kojoj bi se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznalu 2 boda iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.