Vrijeme održavanja: 23. 4. 2021. (petak)
Početak: u 9,30 sati
Trajanje praktikuma: 240 minuta + odgovori na pitanja

* bodovi za ovlaštene revizore

 

Na ovom webinaru-praktikumu, polaznici će se kroz detaljne upute za popunjavanje rednih brojeva obrazaca PD, PD-NN, PD-IPO i PD-KID upoznati s odredbama poreznih propisa, kako bi iskoristili sve propisane pogodnosti i olakšice, te izradili zakonite Prijave poreza na dobit za 2020. godinu.

Program:

 1. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD)  
  • Iskazivanje podataka na novom PD obrascu za 2020.
  • primjena poreznih stopa za 2020.
  • porezno (ne)priznati rashodi – uvećanje porezne osnovice
  • porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2020.
  • primjena pravila o poreznom priznavanju kamata
  • stavke koje smanjuju poreznu osnovicu
  • porezni tretman prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima
  • korištenje poreznih olakšica – smanjenje porezne obveze
  • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
  • iskazivanje prijenosa poreznih gubitaka
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2021.
  • obvezatni prilozi uz PD obrazac
 2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  
  • Iskazivanje podataka na novom PD-NN obrascu za 2020.
  • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
  • propisana uvećanja i umanjenja porezne osnovice na PD-NN obrascu
  • primjer utvrđivanja porezne osnovice i poreza na dobit prema novčanom načelu
 3. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba
  • Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
  • tko se smatra povezanim osobama?
  • porezni tretman transakcija između povezanih osoba
  • kamate između povezanih osoba za 2020. i novosti u 2021.
  • primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO
 4. Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva
  • tko podnosi Obrazac PD-KID za 2020.?
  • kriteriji za primjenu KID pravila
  • primjer popunjavanja PD-KID obrasca
 5. Novosti u oporezivanju dobiti u 2021.
  • smanjenje porezne stope za male i srednje poduzetnike
  • porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
  • usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10% u iznosu od 540,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju s popustom od 20% u iznosu od 480,00 kn po polazniku;

Sudionici iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju s popustom od 50% u iznosu od 300,00 kn po polazniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja. 

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 4 boda iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.