Datum održavanja: 8.7.2021. (četvrtak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Primjena novih postupaka oporezivanja PDV-om od 1.7.2021.
  • Najnovije izmjene Pravilnika o PDV-u
  • E-trgovina od 1.7.2021.
  • Primjena novih posebnih postupaka oporezivanja od 1.7.2021.
  • Nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU-a
  • Oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici (B2C)
  • Primjena OSS (One Stop Shop) sustava od 1.7.2021.
  • Prijava u novi elektronički sustav OSS - kako se prijaviti?
  • Tko obvezno podnosi novi Obrazac e-trgovina?
  • Što obuhvaća IOSS (Import One Stop Shop)?
  • Ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
  • Poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu
  • Primjeri poslovnih događaja prema novim posebnim postupcima
 2. Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om u 2021.
  • Izmjene propisa o PDV-u u 2021.
  • Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu
  • Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama
  • Brexit - transakcije sa poduzetnicima iz UK i Sjeverne Irske
  • Primjena oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u
  • PDV kod donacija u 2021.
 3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a).
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a), ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.