Mobing i uznemirivanje u praksi - Ponavljamo

Zagreb, 22. travnja 2021. (četvrtak)
Početak: u 9,30 sati
Završetak izlaganja: oko 13 sati
Nakon izlaganja: odgovori na pitanja polaznika

 

Za razliku od uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i diskriminacije, niti jedan od trenutno važećih zakona ili drugih pravnih izvora u RH ne sadrži definiciju mobinga, pa se postavlja pitanje da li je  mobing jedan od oblika uznemiravanja odnosno diskriminacije radnika. Iako se često ističe da nema sudske prakse o pitanjima vezanim uz mobing, iskustvo pokazuje da pravomoćnih presuda kao i onih koje nisu pravomoćne, ali se u njima zauzima relevantan stav o raznim pitanjima vezanim uz mobing, uznemiravanje i diskriminaciju, ima mnogo više nego što se u javnosti misli. S navedenim temama, uključujući i obvezama poslodavaca te iskustvima iz Europske unije, baviti ćemo se na ovom webinaru.

Praktikum je namijenjen:

 • managerima i direktorima trgovačkih društava, te ravnateljima ustanova,
 • voditeljima i zaposlenicima pravnih službi,
 • voditeljima i zaposlenicima službi za ljudske resurse,
 • voditeljima i zaposlenicima općih i kadrovskih poslova,
 • pravnicima i svima koji provode i primjenjuju odredbe Zakona o radu u svakodnevnoj praksi.

Program:

 1. Razlikovanje mobinga, uznemiravanja i diskriminacije
 2. Zadaće i odgovornosti povjerenika poslodavca imenovanih za zaštitu dostojanstva radnika
 3. Postupak zaprimanja i rješavanja  pritužbi radnika
 4. Posljedice (ne)rješavanja pritužbi
 5. Sankcioniranje počinitelja i neosnovanih prijavitelja mobinga i uznemiravanja
 6. Sudska praksa u (anti)mobing i (anti)diskriminacijskim sporovima
 7. Procesne specifičnosti sporova za zaštitu od mobinga i uznemiravanja
 8. Uznemiravanje i mobing u pravnoj stečevini EU-a
 9. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje iznosi po polazniku 900,00 kn (720,00 kn + 180,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 800,00 kn, (640,00 kn + 160,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2021.podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna i molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 5 ranih dana prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru možete pogledati na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.