Vrijeme održavanja: 25.6.2020. (četvrtak)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: oko 60 minuta + odgovori na pitanja

Program:

1. Obračun i priznavanje troškova službenih putovanja, porezni tretman i izvješćivanje na JOPPD obrascu

  • Što se smatra službenim putovanjem
  • Ispostavljanje putnog naloga – obvezni podaci
  • Pravo na naknadu troškova službenog putovanja
  • Primjeri obračuna dnevnica (neoporeziva/oporeziva, puna/umanjena)
  • Ostali troškovi službenih putovanja (vjerodostojna dokumentacija)
  • Isplata predujma za službeno putovanje
  • Troškovi službenih putovanja vanjskih suradnika kod poduzetnika i neprofitnih organizacija
  • Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
  • Primjeri iskazivanja troškova službenih putovanja u JOPPD obrascu – troškovi koji se ne iskazuju u JOPPD obrascu
  • Način isplate troškova službenih putovanja

2. Odgovori na pitanja sudionika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Sanja Živko, dipl.oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, a prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo da nam svojom pravovremenom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.