Vrijeme održavanja: 7.1.2021. (četvrtak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: oko 90 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 • Obveza ispravka vrijednosti potraživanja za 2020.godinu – Što je ispravak vrijednosti potraživanja, zašto se obavlja i koji su kriteriji?
 • Podaci potrebni za obavljanje ispravka vrijednosti za 2020. godinu
 • Ogledni primjer starosne strukture potraživanja i postupanja s tim podacima, podaci o naplati ranije ispravljenih potraživanja
 • Utvrđivanje (izračun) iznosa za obavljanje ispravka vrijednosti za 2020. po propisanim kriterijima i knjiženje – uključuje primjere ispravka vrijednosti potraživanja za koja u ranijim godinama nije bio obavljen ispravak vrijednosti • za koja je u ranijim godinama već bio obavljen ispravak vrijednosti i koja su u međuvremenu djelomično naplaćena • slučaj kada su neki dužnici u stečajnom i likvidacijskom postupku (mogućnost za različita postupanja)
 • Evidentiranje naplate potraživanja za koja je u ranijem razdoblju obavljen ispravak vrijednosti
 • Ispravak vrijednosti danih zajmova
 • Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih
 • Evidentiranje otpisa potraživanja – uključuje i primjere otpisa potraživanja za koje je ranije obavljen ispravak vrijednosti ili samo djelomičan ispravak vrijednosti
 • Primjeri ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja uključuju i primjere kod obveznika PDV-a
 • Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić mag. oec.              

Materijal: Pisani materijal dostavlja se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara:

 1. Prezentacija u PDF-u
 2. Stručni članak: N. Bičanić, Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja, FIP 1/2021, TEB Zagreb

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobeplaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 270,00 kn (216,00 kn + 54,00 PDV-a).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.