Vrijeme održavanja: 3.3.2021. (srijeda)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

* Bodovi za ovlaštene revizore

 

Program:

 1. Isplata dobiti tuzemnim fizičkim osobama
 • Porezni tretman isplata dobiti u 2021.
 • Isplate dobiti iz ranijih razdoblja
 • Neoporezive isplate dobiti
 • Potpore za ORM i ograničenja isplate dobiti
 • Izvješćivanje na JOPPD obrascu
 1. Isplata dobiti nerezidentima (strancima)
 • Isplate uz primjenu međunarodnih ugovora
 • Oporezivanje isplata kada međunarodni ugovor nije u primjeni
 • Izvješćivanje na JOPPD obrascu
 1. Isplate predujmova udjela u dobiti/dividendi
 • uvjeti za isplatu predujmova
 • porezne posljedice ako ostvarena dobit nije dostatna za pokriće predujma
 1. Knjiženja:
 • Isplate predujmova i zatvaranje predujmova s obračunom/ isplatom udjela u dobiti/dividendi fizičkim osobama, i dr.  
 1. Pitanja i odgovori

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Jasminka Rakijašić, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn po sudioniku.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 300,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija zatražili smo prethodnu suglasnost prema kojoj bi se prisustvom na ovom praktikumu revizorima prizna 2 boda iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.