Datum održavanja: 23.10.2020. (petak)
Početak: 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180 minuta + odgovori na pitanja

Program webinara:

 • Što je popis i koja mu je svrha?
 • Koji propisi utvrđuju obvezu obavljanja godišnjeg popisa?
  - obveznici popisa,
  - rokovi,
  - primjer odluke o obavljanju godišnjeg popisa
 • Godišnji popis i Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Tko su sudionici godišnjeg popisa?
  - izbor članova povjerenstva za popis,
  - organizacija popisa i rokovi
  - Pripreme za popis (plan popisa i dr.)
 • Datumi i rokovi godišnjeg popisa
 • Obavljanje popisa
  - popis dugotrajne nefinancijske imovine
  - popis nematerijalne imovine
  - popis kratkotrajne nefinancijske imovine
  - popis financijske imovine i obveza
  - popis stavaka iz izvanbilančne evidencije
  - primjeri izgleda popisnih lista
 • Rashodovanje imovine i naknadni postupci s rashodovanom imovinom
 • Izvještaj o obavljenom popisu - primjer izvještaja
 • Porezni tretman popisnih razlika
 • Odlučivanje o popisnim razlikama - primjer odluke
 • Knjiženje rezultata popisa - primjeri
 • Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

Predavačice: Nikolina Bičanić, Irena Slovinac (TEB-ove savjetnice)

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. Ogledni primjeri odluka i izvještaja o obavljenom popisu bit će dostupni u word formatu.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.