Godišnji financijski i porezni izvještaji za 2020. godinu i druge aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

 • Besplatni priručnik s obradom tema iz programa

Vrijeme održavanja: 13.1.2021. (srijeda)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: oko 210 minuta + odgovori na pitanja

PROGRAM:

 1. Knjiženja na kraju proračunske godine
 • Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima: • Obveza ispravka • Podaci za obavljanje ispravka vrijednosti • Ogledni primjer starosne strukture potraživanja i postupanja s tim podacima, podaci o naplati ranije ispravljenih potraživanja • Utvrđivanje (izračun) iznosa za obavljanje ispravka vrijednosti za 2020. – uključuje primjere ispravka vrijednosti potraživanja za koja u ranijim godinama nije bio obavljen ispravak vrijednosti; za koja je u ranijim godinama već bio obavljen ispravak vrijednosti i koja su u međuvremenu djelomično naplaćena; slučaj kada su neki dužnici u stečajnom i likvidacijskom postupku (mogućnost za različita postupanja) • Primjeri ispravka vrijednosti uključuju i primjere kod obveznika PDV-a
 • Evidentiranje otpisa potraživanjaPrimjeri otpisa potraživanja uključuju i primjere kod obveznika PDV-a
 • Ispravno utvrđivanje rezultata za 2020. godinu • Sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2020. – pojašnjenja na primjerima
 • Utvrđivanje i korištenje prenesenih viškova i manjkova prihoda iz 2020. u 2021. • Primjer odluka o rasporedu rezultata s knjiženjima • Iskazivanje rezultata u financijskim izvještajima za 2020. i 2021. godinu
 1. Financijski izvještaji za 2020. godinu
 • Upute Ministarstva financija o sastavljanju izvještaja Upute o povratima sredstava u proračun i njihovo evidentiranje •  Oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade •  Oslobođenja od plaćanja zakupnine za poslovne prostore •  Usklađivanje knjigovodstvenih evidencija HZZO-a i ustanova u zdravstvu •  I ostalo...   
 • Vrste, sadržaj i rokovi godišnjih financijskih izvještaja za pojedine obveznike
 • Napomene o popunjavanju pojedinih AOP-a izvještaja
 • Napomene o izradi konsolidiranih izvještaja za 2020. godinu
 1. Napomena za otvaranje poslovnih knjiga za 2021. godinu
 • Od 1. siječnja 2021. u primjenu je izmijenjeni Računski plan
 1. Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak od 1.1.2021.
 • Niže stope poreza na dohodak od 1.1.2021.
 • Pravila o obračunu i isplati plaće u 2021.
 • Obračun plaće u 2021. za službenike/namještenike
 • Osnovica za obračun plaće u 2021.
 • Obračun osnovne plaće i dodataka na plaću za osobu koja se prvi put zapošljava te za mladu osobu
 • Osnovice za obračun doprinosa u 2021.
 • Primjena najniže mjesečne osnovice
 • Primjena najviše mjesečne osnovice
 • Primjena najviše godišnje osnovice
 • Novi iznos minimalne plaće i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2021.
 • Naknada plaće na teret poslodavca/HZZO zbog COVID-19
 • Izvješćivanje u Obrascu JOPPD o naknadi plaće na teret HZZO
 • Niže stope za drugi dohodak od 1.1.2021.
 1. Ostale izmjene Zakona i Pravilnika od 1.1.2021.
 • Niže stope poreza na dohodak za dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine/imovinskih prava te kapitala
 • Prijava ugovora o najmu Poreznoj upravi od 1.1.2020.
 • Novi neoporezivi primici od 1.1.2021.
 • Utvrđivanje godišnje porezne osnovice za 2021.
 • Novi porezno priznati izdaci poslodavca u 2021.
 • Trošak cijepljenja radnika protiv zaraznih bolesti
 • Troškovi testa COVID-19
 1. Isplata neoporezivih primitaka u 2021.
 • Materijalna prava po kolektivnim ugovorima za 2021.
 • O isplati neoporezivih potpora, nagrada i naknada u 2021.
 • Rok za podnošenje Obrasca JOPPD  
 1. Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2020.
 • Godišnji i konačni dohodak za 2020.
 • Povrat poreza na dohodak fizičkim osobama do 25 godina života za 2020.
 • Povrat poreza na dohodak fizičkim osobama od 26 do 30 godina života za 2020.
 1. Ostale aktualnosti – izuzeća od ovrhe u 2021.
 • Neoporezivi primici koji su izuzeti od ovrhe u 2021.
 1. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.       

Materijal:

Pisani materijal dostavlja se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara:

 • Prezentacija u PDF-u
 • Besplatni priručnik s obradom tema iz programa sadrži sljedeće stručne članke objavljene u TEB-ovom časopisu FIP 1/2021:
  • G. Lončar: Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja
  • N. Bičanić: Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja
  • N. Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2020. godinu
  • M. Karačić: Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 625,00 kn (500,00 kn + 125,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa popustom, u iznosu od 560,00 kn (448,00 kn + 112,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku iznosi 525,00 kn (420,00 kn + 105,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.