Datum održavanja 6.10.2020. (utorak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 60 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. Što su posebne okolnosti?
 2. Kako i kada Ustavom RH štiti pravo na zdravlje?
 3. Kada je dopuštena obrada osobnih podataka?
 4. Koji osobni podaci se mogu obrađivati za vrijeme posebnih okolnosti?
 5. Kako uskladiti načelo poštene i transparentne obrade i posebne okolnosti?
 6. Kako obrađivati posebne kategorije osobnih podataka i ograničenja?
 7. Da li je za vrijeme posebnih okolnosti zakonita obrada posebnih kategorija osobnih podataka?
 8. Koji uvjeti moraju biti ispunjeni za zakonitu obradu?
 9. Kada se osobni podaci o zdravlje radnika za vrijeme posebnih okolnosti mogu obrađivati?
 10. Kako uskladiti Zakon o zaštiti na radu i obveze poslodavca i radnika u posebnim okolnostima?
 11. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 320,00 kn (256,00 kn + 64,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 200,00 kn (160,00 kn + 40,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.