Vrijeme održavanja: 29.3.2021. (ponedjeljak)
Početak u 10,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

Drugi dohodak je najčešći oblik dohotka koji fizička osoba ostvaruje na tržištu obavljajući konkretni posao za naručitelja posla koji može biti poduzetnik, tijelo javne vlasti ili pak druga fizička osoba (građanin). Što se sve smatra drugim dohotkom, kako se ugovora, kako se obračunava, kolika su davanja isplatitelja samo su neka od pitanja na koja ćemo kroz praktične primjere dati odgovore na TEB-ovom webinaru DRUGI DOHODAK – OPOREZIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE.

Praktikum je namijenjen osobama koje rade u računovodstvu na poslovima obračuna kod isplatitelja drugog dohotka, osobama koje samostalno obavljaju računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti te porezno savjetovanje za druge poduzetnike, ustanove, udruge, osobama koje ulaze u svijet rada i žele proširiti svoja znanja i stručne kompetencije kao i osobama koje žele početi raditi na poslovima knjigovođe.

Program:

1. Drugi dohodak
  - vrste drugog dohotka
  - obračun javnih davanja (poreza i doprinosa) na primjerima
  - godišnje oporezivanje drugog dohotka
  - ostvarivanje drugog dohotka iz inozemstva
  - isplata drugog dohotka strancima (nerezidentima)
2. Oporezivanje naknade po ugovoru o djelu/autorskom djelu i izvješćivanje
  - poslovi za koje se sklapa ugovor o djelu
  - način ugovaranja naknade
  - primjeri oporezivanja naknade po ugovoru o djelu
  - neoporezivanje naknade po ugovoru o djelu
  - izvješćivanje na propisanim obrascima
  - predmet ugovora o autorskom djelu
  - primjeri oporezivanja naknade za autorsko djelo
  - oporezivanje autorske naknade ostvarene iz inozemstva
  - isplata naknade za autorsko djelo autoru koji vodi poslovne knjige
  - isplata autorske naknade autoru obvezniku PDV-a
  - izvješćivanje na propisanim obrascima
3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a). 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja. 

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.