Webinar:

Porezne i računovodstvene aktualnosti za poduzetnike

- najavljeno smanjenje poreza na plaće i druge izmjene Zakona o porezu na dohodak
- izmjene Zakona o PDV-u
- smanjenje stopa poreza na dobit
- novosti kod fiskalizacije
- druge porezne i računovodstvene aktualnosti

Datum održavanja: 1.10.2020. (četvrtak)
Početak: 09,30 sati

Bodovi za revizore*.

Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima i svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

Program:         

I. IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2020.

 1. Primjena izmijenjenih propisa o porezu na dohodak i JOPPD (plaće, neoporezivi primici i druge aktualnosti)
 • Obračun plaće i JOPPD kod primitka potpore za skraćivanje radnog vremena
 • Koje isplate dovode do povrata potpore za ORM?
 • Naknada plaće zbog COVID-19, samoizolacija i iskazivanje u Obrascu JOPPD
 • Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine zbog otkaza ugovora o radu
 • Neoporezivi primici – rokovi za dostavu JOPPD
 • Porezni tretman troškova testa radnika na COVID-19
 • Niža naknada za nezapošljavanje invalida i odgoda plaćanja i dr.
 • Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2021.:
  - sniženje poreznih stopa (s 24% na 20%; s 36% na 30%; s 12% na 10%)
  - drugi dohodak od 12.500,00 kn ne dodaje se godišnjoj osnovici do 360.000,00 kn i ne oporezuje se više stopom od 24%
  - javni bilježnici koji će ovjeravati isprave fizičke osobe o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina iste će dostavljati Poreznoj upravi elektroničkim putem
  - porez na drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena plaća se po stopi od 30%, a obračunani porez se uvećava za 100%
 1. Obračun PDV-a prema izmijenjenim propisima od 1.1.2020.
 • Primjena sniženih stopa PDV-a
 • Izjednačavanje u primjeni oslobođenja od PDV-a za određene isporuke od javnog interesa i obveza ispravka pretporeza na kraju godine
 • Aranžmani za premještanje dobara između različitih država članica EU - primjena pojednostavljenog postupka oporezivanja
 • Utvrđivanje mjesta isporuke i primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a kod isporuka u nizu i trostranih poslova
 • Obvezni dokazi za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara unutar EU
 • Dostavljanje posebne evidencije o primljenim računima
 • Naknadni ispravci porezne osnovice/obveze
 • Upis u registar obveznika PDV-a
 • Primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i dr. 
 • Najavljene izmjene Zakona o PDV-u od 1.1.2021.:
  - povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kn
  - proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu
  - prodaja dobara na daljinu unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici – nove odredbe
  - novosti kod primjene posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge
  - ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju čija je vrijednost manja od 22 eura i dr.
 1. Izmjene kod poreza na dobit 
 • Predujmovi poreza na dobit za 2020.
 • Smanjenje predujmova po službenoj dužnosti
 • Smanjenje predujma na zahtjev poreznog obveznika i dr. 
 • Najavljene izmjene Zakona o porezu na dobit od 1.1.2021.:
  - smanjenje stope poreza na dobit
  - smanjenje stope poreza po odbitku pri isplati dividende i naknade inozemnim izvođačima

II. NOVA DEFINICIJA ZNAČAJNOG OD 1.1.2020. (MRS 1 I MRS 8)

III. OSTALE AKTUALNOSTI

 • Evidentiranje primljenih potpora za očuvanje radnih mjesta, te plaća, doprinosa i poreza pri korištenju mjera za plaćanje poreza
 • Iskazivanje potpore za očuvanje radnih mjesta u PD obrascu
 • Obveza izbora revizora za 2020.
 • Najavljene novine u fiskalizaciji od 1.1.2021.:
  - obveza fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja
  - iskazivanje QR koda
  - određivanje blagajničkog maksimuma

IV. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

Predavači: TEB-ovi savjetnici 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru po sudioniku iznosi 600,00 kn

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku iznosi 550,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Jedna osoba iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*Prema dobovenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, ovlaštenim revizorima priznat će se  5 bodova stalnog stručnog usavršavanja, i to: 4 boda iz računovodstvenog područja OZNAKA „A“ i  1 bod iz ostalih područja.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.