Vrijeme održavanja: 15.12.2020. (utorak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: oko 150 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

1. Proračunski korisnici – obvezni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
2. Mogućnost izlaska iz sustava s 31.12.2020.
3. Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
4. Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se iskazuje u PDV obrascu?
5. Korištenje pretporeza – utvrđivanje konačnog % za 2020. godinu
6. Kada se radi ispravak pretporeza?
7. Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?
8. Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika
9. Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge
10. Godišnje usklađenje PDV-a za 2020.
11. Sastavljanje PDV obrasca za 12./2020.
12. Porezna reforma - izmjene Zakona o PDV-u od 1.1.2021.
13. Knjiženja PDV-a u proračunskom računovodstvu:
      - Knjiženje isporuka
      - Knjiženje nabave – usluga, nefinancijske imovine
      - Plaćenih i primljenih predujmova
      - Financijskog i operativnog leasinga
      - Obveza i potraživanja iz obrasca PDV
      - Ispravka odbitka pretporeza (kod ulaska/izlaska u sustav PDV-a, primjene %)
      - Kod otpisa potraživanja
      - Knjiženja PDV-a kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.
14. Odgovori na pitanja

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju s 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete e-mail adresu svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.