Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika

svih pravnih subjekata

(poduzetnika, udruga, zaklada i fundacija, ustanova i trustova) 

Zagreb, 2. prosinca 2019., (ponedjeljak)
Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Početak u 9,30 min

Očekivani završetak oko 15 sati

 

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Nar. nov., br. 53/19) za sve pravne osobe - trgovačka društva i njihove podružnice, sve udruge, zaklade i fundacije, ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač i trustove koji su obveznici OIB-a – propisana je obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika, čak i kada nisu obveznici primjene Zakona o spriječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Na seminaru će stručnjak iz Ureda za spriječavanje pranja novca objasniti obveznike, rokove i odgovornosti, načine utvrđivanja stvarnog vlasnika, popunjavanje propisanih obrazaca, obvezu ažuriranja podataka u Registru i dr., te odgovoriti na pitanja polaznika seminara.

 

Predavač: Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

Kotizacija uključuje:

1) priručnik-knjigu „Registar stvarnih vlasnika“ s komentarom, uputama i objašnjenjima za provedbu upisa (autori: Ivica Maros, Ante Biluš i Tomislav Sertić, izdanje rujan 2019.)

2) uvezane preslike slajdova predavača

3) blok i olovku

4) topli napitak za vrijeme stanke

5) sudjelovanje na seminaru

6) odgovore na pitanja polaznika

 

Program seminara:

1. Obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika

- pravni okvir (Zakon, Pravilnik, Direktiva (EU) 2015/849)
- obveza upisa i obveznici upisa
- izuzeća od obveze upisa u Registar

2. O Registru stvarnih vlasnika

- način vođenja Registra
- način upisa u Registar
- provjera upisanih podataka
- rokovi upisa podataka u Registar
- postupak nadzora nad upisom
- obveza ažuriranja i točnosti podataka u Registru
- dostupnost podataka i korištenje podataka iz Registra
- uporaba, čuvanje i zaštita podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
- obveza ažuriranja podataka i rokovi nakon provedbe upisa u Registar stvarnih vlasnika
- odgovornost za upisane podatke (ažurnost i točnost) i nepridržavanje roka upisa
- upis u Registar temeljem punomoći (računovodstveni servisi i dr.)
- vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra
- nadzor na Registrom i obveznicima upisa
- sankcije za ne pridržavanje propisanog roka, ažurnosti i točnosti upisanih podataka 

3. Obveze kada je/nije Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave jedini osnivač

4. Tko su stvarni vlasnici i kako ih utvrditi

- tko je stvarni vlasnik
- Sudski registar i stvarno vlasništvo
- izravno i neizravno vlasništvo
- kontrolni položaj u upravljanju imovinom
- ugovori između suvlasnika i dr.
- razne vlasničke kombinacije (jedan vlasnik fizička osoba, jedan vlasnik pravna osoba, holding društva kao vlasnici, više vlasnika fizičkih i /ili pravnih osoba i druge kombinacije)

5. Koji podaci se upisuju u Registar stvarnih vlasnika

- sadržaj i struktura podataka u Registru stvarnih vlasnika
- dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar

6. Popunjavanje obrazaca za upis podataka o stvarnim vlasnicima prema skupinama obveznika

- priroda vlasništva
- jednostavna i složena vlasnička struktura
- imatelji kontrolnih računa i dr.

7. Postupak upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar stvarnih vlasnika

8. Odgovori na pitanja polaznika

 

Pisani materijal:

1) Priručnik – knjiga „Registar stvarnih vlasnika“ (autori: Ivica Maros, Ante Biluš i Tomislav Sertić, izdanje rujan 2019.) i

2) uvezane preslike prezentacija predavača. 

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje priručnik, prezentacije predavača, radni pribor (blok i olovka) i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ – FIP i  jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja, plaćaju kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, e-maila: teb@teb.hr, ili faxa: 01 46 11 411.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Zatražili  smo od Minstarstva financija prethodnu suglanost prema kojoj bi se prisustvom na ovo seminaru ovlaštenim revizorima priznalo 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja – OZNAKA „A“.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.