Za polaznike iz gradova u kojima još uvijek nije moguće osigurati odgovarajuću dvoranu i sve koji se još uvijek ne bi družili na seminaru, ili one kojima svidio ovakav način edukacije, seminar koji smo održali po gradovima održat ćemo 10.6.2020. (srijeda) kao webinar!

Napominjemo da ćemo na ovom webinaru govoriti i o novim mjerama HZZ-a za lipanj i dopunama kriterija za svibanj 2020.

AKTUALNOSTI ZA PODUZETNIKE

- nove mjere, potpore, oslobođenja i odgode
- novi rokovi
- plaće, neoporezivi primitci, troškovi prijevoza
- porez na dohodak i doprinosi
- PDV, odgode i prijave
- Porez na dobit i predujmovi i dr.


Početak webinara: 10.6.2020. (srijeda) od 9,30 sati
Očekivano trajanje: oko 180 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. Potpore za očuvanje radnih mjesta - tko može dobiti i kako može koristiti
 2. Oslobođenje od plaćanja doprinosa na sufinancirane neto plaće i JOPPD
 3. Oslobođenje od poreznih obveza i JOPPD
 4. Plaće mobiliziranih radnika
 5. Neplaćeni dopust i primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
 6. Novi neoporezivi primici i troškovi prijevoza u posebnim okolnostima
 7. Ostale izmjene zakonskih propisa uz obustavu/odgodu plaćanja određenih davanja (naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, članarine HGK i HOK-a, spomenička renta,stalni sezonac itd.)
 8. Novosti kod PDV-a (odgoda plaćanja, donacije i plaćanje PDV-a pri uvozu, rokovi i dr.)
 9. Sastavljanje PDV obrasca u slučaju odgode plaćanja PDV-a (u kojem se razdoblju uključuju, a   u kojem se ne iskazuju pojedine transakcije, što s naplaćenim naknadama i dr.)
 10. Ostale novosti kod PDV-a (zbirna prijava, PDV-S obrazac i dr.)
 11. Novi rok i sastavljanje Prijava poreza na dobit za 2019.  (PD,  PD-NN, PD-IPO i PD-KID)   
 12. Plaćanje poreza na dobit i predujmova prema novim mjerama
 13. Rokovi za izradu GFI za 2019. prema novom Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije i izmijenjenom Pravilniku o Registru GFI (GFI za potrebe statistike, GFI za javnu objavu i dr.)
 14. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ovi savjetnici Dinko Lukač i Domagoj Zaloker

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada po sudioniku iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP, naknada iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava:  Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. 

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici se mogu na dan webinara javiti na telefon: 099 455 77 55

Molimo da nam svojom pravovremenom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.