Mjesto održavanja:

 • Zagreb, 10. ožujka, Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja:

 • Početak u 9,30 h 
 • Prijam od 8,45 h
 • Očekivano trajanje do 14,00 h

Obavijest polaznicima TEB-ovih edukacija

Vjerojatnost zaraze korona virusom u Republici Hrvatskoj za sada je izuzetno mala. Bez obzira na to,  TEB se u organizaciji i izvedbi stručnih skupova odgovorno i dosljedno pridržava svih uputa i preporuka Ministarstva zdravstva, što molimo i sve polaznike naših edukacija.

U slučaju prehlade, viroze, gripe ili druge bolesti polaznika bilo koje TEB-ove edukacije, TEB će na zahtjev vratiti uplaćenu kotizaciju na žiro račun uplatitelja.

Program:

Pravno uređenje kamata

 • Primjenjive stope zateznih i ugovornih kamata – primjeri odnosa
 • Rokovi plaćanja i dospijeće obveza
 • Uračunavanje kamata kod (djelomičnog) ispunjenja obveze
 • Zabranjeni i dopušteni anatocizam (kamata na kamatu)
 • Kamate u stečajnom postupku
 • Naplata kamata – s primjerima ovisno o vrsti osnove za plaćanje (rješenje o ovrsi, zadužnica, izravna naplata, tužba)
 • Posebna naknada za kašnjenje
 • Ugovor o zajmu – s oglednim primjerima ugovora
 • Granice raspolaganja s kamatama i posebnom naknadom za kašnjenje (uvjetovanje, odricanje)

Računovodstveni i porezni tretman zateznih i ugovornih kamata

 • Evidentiranje ugovornih i zateznih kamata u poslovnim knjigama poduzetnika
 • Ugovorne i zatezne kamate u sustavu oporezivanja PDV-om – oporezivanje i izdavanje računa
 • Kapitalizacija troškova posudbe (kamata) prilikom nabave dugotrajne imovine
 • Porezni tretman rashoda/prihoda od ugovornih kamata kod zajmova s nepovezanim i povezanim osobama
 • Primjena propisane kamatne stope kod zajmova između povezanih osoba
 • Oporezivanje kamata porezom po odbitku kod zajmova s inozemnim osobama uz primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Računovodstveni i porezni aspekti otpisa potraživanja po osnovi ugovornih i zateznih kamata
 • Evidentiranje zajmova (kamata) s povezanim osobama u Izvješću o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)

ODGOVORI NA PITANJA: za vrijeme i nakon praktikuma.

Predavači: Vedran Jelinović i Domagoj Zaloker (TEB-ovi savjetnici)

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama slajdova predavača i oglednim primjerima

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 850,00 kn s PDV-om (680,00 kn + 170,00 kn PDV-a) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn s PDV-om (600,00 kn + 150,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.