Vrijeme održavanja: 1.2.2021. (ponedjeljak)
Početak: 10,30 h
Trajanje izlaganja: 60 minuta

Potresi koji su pogodili Hrvatsku, usred dugotrajne pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), su krizne situacije koje znatno utječu i na poslovne i na privatne aspekte života ljudi u pogođenim područjima. Strah i briga koje navedeni događaji ostavljaju ili osoba vjeruje da ih može uzrokovati, dužina trajanja i neizvjesnost koju one donose, faktori su koji dodatno uzrokovati niz stresnih reakcija, poput problema sa spavanjem, osjećaja nesigurnosti, pojačane uznemirenosti i anksioznosti.

Budući da je upravo psihičko zdravlje ključno za uspješno nošenje s kriznim situacijama, pružanje psihoedukacije ljudima koji osjećaju posljedice krizne situacije od izrazite je važnosti kako bi ih osnažili i povećali njihovu spremnost na nošenje sa svim izazovima (poslovnim i privatnim) s kojima će se susresti tijekom ovih kriznih situacija, kao i nakon njih.  

TEB pomaže stradalnicima potresa: Na ovom webinaru mogu bez plaćanja kotizacije sudjelovati predstavnici poduzetnika, obrtnika i slobodnih zanimanja, proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i neprofitnih  organizacija sa sjedištem na područjima za koje je proglašena katastrofa, ako su radi potresa njihovi poslovni objekti postali neupotrebljivi. Molimo zainteresirane koji zadovoljavaju navedene kriterije da se na vrijeme prijave putem TEB-ove web prijavnice u kojoj u kućicu „Poruka“ treba upisati riječ „potres“.

Na ovom webinaru polaznici će naučiti:

  • prepoznati vlastite tjelesne, misaone, emocionalne i ponašajne reakcije nakon potresa usred COVID-19 pandemije
  • nositi se sa zahtjevnim i nepredviđenim situacijama
  • iskoristiti vlastite snage i mogućnosti za efikasno upravljanje stresom nakon potresa

Program:

  1. Razlozi nastanka intenzivnih nepoželjnih reakcija nakon potresa
  2. Tjelesne, misaone, emocionalne i ponašajne reakcije nakon potresa
  3. Adekvatne i uspješne strategije za nošenje sa stresnim situacijama uslijed potresa
  4. Mehanizmi efikasnog upravljanja stresom nakon potresa
  5. Odgovori na odabrana pitanja

Predavačica: Petra Đopar, mag. psihologije, certificirani NLP Practitioner

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 95,00 kn (76,00 kn + 19,00 kn PDV-a) po sudioniku. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu što prije, a najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.