IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2021.
- novi obračun plaća i drugog dohotka
- neoporezivi primici
- izmjene PDV-a, poreza na dobit i fiskalizacije

Bodovi za ovlaštene revizore*

Vrijeme održavanja:
Prvi termin: 8. 1.2021. (petak)
Drugi termin: 11.1.2021. (ponedjeljak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja:
300 minuta s odgovorima na pitanja

 

Program:

 1. PRIMJENA IZMIJENJENIH PROPISA O POREZU NA DOHODAK OD 1.1.2021.
 • Novosti u obračunu plaća od 1.1.2021.
  • primjena novih poreznih stopa
  • novi iznos minimalne plaće za 2021.
 • Nove osnovice za članove uprave i likvidatore
 • Nova najniža i najviša mjesečna osnovica za doprinose
 • Isplate drugog dohotka od 2021. (ugovor o djelu, autorski ugovor i dr.)
 • Ostale izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak
  • niže stope za dohodak od kapitala
  • isplate udjela u dobiti/dividendi od 1.1.2021.
  • novosti kod dohotka od najma/zakupa (nove obveze javnih bilježnika)
  • niže stope za dohodak od imovine i dr.
 • Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 • Neoporezivi primici radnika u 2021. (troškovi testiranja na COVID 19, cijepljenja i dr.)
 • Napomene uz godišnji obračun poreza na dohodak za 2020.
  • Oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti za 2020. po starim stopama
  • Podnošenje novog Obrasca DOH za 2020.
  • Primljene potpore za očuvanje radnih mjesta za 2020. nisu primitak
  • Razlika primitka iznad 300.000,00 kn paušaliste smatra se poslovnim primitkom
  • Dodatno umanjenje dohotka od samostalne djelatnosti za darovanje fizičkoj osobi za zdravstvene potpore
 • Utvrđivanje paušalnog dohotka za 2020. na novom Obrascu PO-SD
 • Novine u oporezivanju samostalnih djelatnosti od 1.1.2021.
  • Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti po novim (nižim) stopama
  • Novi porezno priznati izdatak poslodavcu koji nije plaća radnika
 • Nove osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja
 • Neoporezivi primici obveznika poreza na dohodak koji obavlja samostalnu djelatnost u 2021.
  • Naknade, potpore i nagrade za osobu koja obavlja samostalnu djelatnost u 2021.
  • Što si osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ne može isplatiti neoporezivo u 2021.?
 1. OBRAČUN PDV-a PREMA IZMIJENJENIM PROPISIMA OD 1.1.2021.
 • Izmjene Zakona o PDV-u u primjeni od 1. siječnja 2021.
 • Povećanje praga za kod oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15 mil. kn
 • Proširenje mogućnosti primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
 • Primjena novih odredbi kod e-trgovine od 1.7.2021.
 • Nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU-a
 • Oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici
 • Primjena novih posebnih postupaka oporezivanja
 • Ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
 • Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u – novi obrasci
 1. IZMJENE POREZ NA DOBIT OD 1.1.2021.
 • Izmjene Zakona o porezu na dobit od 1. siječnja 2021.
 • Smanjenje porezne stope za male i srednje poduzetnike
 • Porez na dobit po odbitku
  • smanjenje stope za isplatu dividendi
  • smanjenje stope poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača
 • Porezni tretman prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima
 • Porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
 • Usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje
 • Primjena pravila vezenih uz neautentične aranžmane
 • Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
 1. OSTALE POREZNE AKTUALNOSTI U 2021.
 • Novine u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1.1.2021.
  • odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koje se primjenjuju od 1.1.2021.
  • obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja
  • obveza iskazivanja QR koda na svakom izdanom i fiskaliziranom računu
  • izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom - određivanje blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika
 1. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA WEBINARA

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec., mr.sc. Ida Dojčić, dipl.oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn;

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz računovodstvenog područja s oznakom „A“. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova. 

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.