Datum održavanja: 2.11.2020. (ponedjeljak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 300 minuta + odgovori na pitanja
Očekivani završetak: oko 14,30 sati 

Bodovi za ovlaštene revizore*
Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima i svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

Program praktikuma:  

 • Obveza i svrha popisa
  • tko sve mora i kada raditi inventuru?
  • datum provedbe popisa i svođenje na 31.12.
 • Organizacija i provedba godišnjeg popisa (od plana do odluke o inventurnim razlikama)
  • odgovornost uprave i popisnih komisija
  • tko (ne)može biti član popisne komisije?
  • koje su obveze popisne komisije?
  • koju imovinu i obveze treba popisati?
  • kako pripremiti i označiti imovinu za popis?
  • kako se popisuju potraživanja i obveze, softver, roba na tuđem skladištu i dr.?
  • utvrđivanje viškova i manjkova i sastavljanje izvještaja o popisu
  • donošenje odluke o rezultatima popisa
 • Nadzor nad provedbom popisa
  • odluka o popisu i popisnim komisijama
  • upute popisnim komisijama
  • nadzor nad provedbom popisa, uzimanje uzorka i naknadni nadzor
 • Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika na imovini
  • evidentiranje viška
  • dopušteni kalo, rastep, kvar i lom
  • moramo li na manjak platiti porez?
  • može li se manjak knjižiti na teret društva?
  • oporezivanje manjka PDV-om, porezom na dobit i porezom na dohodak
  • knjiženje manjka
 • Postupanje sa sumnjivim, spornim i nenaplativim potraživanjima i obvezama
  • vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja i obveza
  • utjecaj umanjenja potraživanja/obveza na obvezu PDV-a i poreza na dobit
 • Postupanje s oštećenom, nekurentnom i neupotrebljivom imovinom
  • vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine
  • vrijednosno usklađenje robe i dr. zaliha
  • porezni efekti umanjenja vrijednosti imovine
 • Rashodovanje i otpis (uništenje) robe, sitnog inventara i dugotrajne materijalne imovine
  • postupanje i potrebna dokumentacija
  • kada moramo pozvati Poreznu upravu?
 • Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici:  Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl .oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada po sudioniku iznosi 600,00 kn.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća naknadu umanjenu za 10%, u iznosu od 540,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz računovodstvenog područja.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.